Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EUROPE DIRECT -tiedotuspisteverkosto
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Europe Direct – tiedotusverkoston ylläpito tulossa haettavaksi

Euroopan unionin jäsenmaissa toimii lähes 500 tiedotuspistettä, jotka kuuluvat Europe Direct ‑tiedotusverkostoon. EU:n laajuisen tiedotusverkoston tarkoituksena on palvella kansalaisia heidän lähellään. Tiedotusverkoston vetäjät keskustelevat kansalaisten kanssa päivittäin Euroopan unioniin liittyvistä asioista.

Nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2012 lopussa. Tämä koskee myös Suomessa toimivia pisteitä.

Euroopan komission Suomen-edustusto on tarkoitus julkaista kesäkuun 2012 puolivälissä ehdotuspyyntö valitakseen organisaatiot ylläpitämään "EUROPE DIRECT -tiedotuspisteitä" Suomessa seuraavalle 5-vuotiskaudelle. Vastineeksi niille myönnetään hankeavustusta.

Hakuaika päättyy alustavan aikataulun mukaan syyskuun 2012 alussa.

EUROPE DIRECT -tiedotuspisteverkosto on EU:n paikallisten ja alueellisten tiedotuspisteiden verkosto, joka on suunniteltu kattamaan niin kaupunkien kuin maaseudunkin tiedotustarpeet. Suomessa tiedotuspisteitä on eri puolilla maata yhteensä 15.

EUROPE DIRECT -tiedotuspisteet antavat kansalaisille tietoa, neuvoja, apua ja vastauksia kysymyksissä, jotka koskevat EU:n toimielimiä, lainsäädäntöä, politiikkoja, ohjelmia ja rahoitusmahdollisuuksia. Lisäksi tiedotuspisteet edistävät alueellisella ja paikallisella tasolla keskustelua Euroopan unionista ja sen politiikoista sekä tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden lähettää unionin toimielimille palautetta kysymysten, mielipiteiden ja ehdotusten muodossa.

Verkostolla on tärkeä rooli unionin toimielinten tiedotuksen toteuttamisessa paikallisella ja alueellisella tasolla. Euroopan komissio tukee verkostoa sekä tiedollisesti että taloudellisesti.

Tiedotusverkoston lisäksi EUROPE DIRECT -järjestelmään kuuluu myös EU-tallekirjastojen verkosto.

Asiaan liittyviä linkkejä

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 04/04/2012  |Sivun alkuun