Sökväg


Om oss
Om representationen

Enterprise Europe Network - Europeiskt nätverk för företagsstöd
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Enterprise Europe Network är ett europeiskt nätverk för företagsstöd i Europa. Syftet med nätverket är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla sin potential och sin kapacitet till innovation. I nätverket ingår över 500 kontaktpunkter som erbjuder tjänster för små och medelstora företag både inom och utanför EU.

Nätverket erbjuder stöd till företag som vill satsa internationellt eller på innovation, nya produkter och möjligheter på den inre marknaden. Bland annat kan små och medelstora företag få hjälp med att hitta samarbetspartner och sluta avtal om teknologiöverföringsprojekt. Nätverket kan även hjälpa små företag med tekniska frågor som immateriell äganderätt, standarder och EU-lagstiftning. Dessutom informerar det om olika möjligheter till EU-finansiering och fungerar som kommunikationskanal mellan företagen och kommissionen.

Det EU-omfattande nätverket omfattar också Finland.

Andra webbplatser

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 25/03/2014  |Till början