Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-depositionsbibliotek eller Europeiska dokumentationscentrum
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

De första EU-depositionsbiblioteken grundades redan 1963. Nuförtiden finns cirka 320 bibliotek i medlemsländerna och cirka 140 bibliotek i länder utanför EU. På EU-depositionsbiblioteken finns unionens officiella dokument samt mycket annan nyttig information speciellt för studerande och forskare men även för andra intresserade. Dessutom har biblioteken tillgång till EU-databaser (bl.a. CELEX-databasen). EU-depositionsbiblioteken ligger oftast i anslutning till universitetsbiblioteken. Riksdagens bibliotek, Statistikscentralens bibliotek och Finlands Kommunförbunds bibliotek hör också till depositionsbiblioteken.

Andra webbplatser

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 13/02/2013  |Till början