Sökväg


Om oss
Om representationen

EU till din tjänst
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Beställning av publikationer

Genom kommissionens representation i Finland kan du beställa publikationer om unionen och dess verksamhet via e-post på adressen eu-fi-library@ec.europa.eu.

Kommissionens representation i Finland delar ut publikationer producerade av kommissionens generaldirektorat för kommunikation.

Nätverk

Europeiska kommissionens representation i Finland samarbetar med riksomfattande EU-informationsnätverk. Nätverken består av olika informationsenheter som definieras av sitt verksamhetsområde och sin kundkrets.

Mötes- och utställningslokaler i Europahuset

Privatpersoner, det civila samhällets organisationer, politiska aktörer och massmedier kan kostnadsfritt boka mötes- och utställningslokalerna i Europahuset för sina egna evenemang.

Läs mer

Förfrågningar om föreläsningar

De som arrangerar olika evenemang kan använda sig av representationens kontaktnät när de söker föreläsare.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 05/02/2015  |Till början