Sökväg


Om oss
Om representationen

Ordna ditt evenemang i Europasalen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

I Europasalen, som drivs av Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland, ordnas det evenemang med anknytning till EU och Europa. Europahuset befinner sig i Voimatalo (Malmgatan 16, Helsingfors).

Ordna ditt evenemang i Europasalen

Europasalen är ett gemensamt offentligt rum för Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland som står till förfogande för medborgare, medborgarorganisationer, politiska aktörer och media.

Syftet med Europasalen är att öka diskussionen om olika EU-frågor genom att erbjuda diskussionsfora och diskussionskanaler där olika synsätt på EU-frågor får komma till uttryck. I Europasalen ordnas bl.a. utställningar, film- och teateruppvisningar, litteraturkvällar, seminarier, debatter och föreläsningar, särskilt inom politik, kultur, utbildning och det civila samhället. Evenemangen är avgiftsfria och öppna för allmänheten.

Europasalen har plats för hundra personer. Vid behov står också ett konferensrum med plats för 36 personer och ett kök till förfogande. Salen har moderna bild- och ljudanläggningar och Internetanslutning. Evenemang kan ordnas huvudsakligen på vardagar kl. 9-17.30, enligt avtal också på vardagskvällar. I samband med evenemangen kan man hämta gratis EU-informationsmaterial vid EU-informationsdisken.

Du får information om kommande evenemang i Europasalen bl.a. i Veckobulletinensom utges av EU-kommissionens representation i Finland, Parlamentin viikkofrån Europaparlamentets informationskontor i Finland eller på Europasalens webbplats. Du får också information om evenemang i Europasalen och kan följa med diskussioner om andra EU-nyheter på facebook- sidorna Eurooppasali - Europasalen och i Twitter.

Om du vill ordna ett evenemang i Europasalen, kontakta evenemangssamordnare, e-post: comm-rep-hel-eps@ec.europa.eu, tfn 0400 16 48 02 eller 09 62 26 54 21.

Välkommen till Europasalen!

Kommande evenemang i Europasalen

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
10 prioriteringar
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 30/11/2015  |Till början