Sökväg


Om oss
Om representationen

Allmänna publikationer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Kommissionens representation i Finland tar emot beställningar på publikationer producerade av kommissionens avdelning för press och kommunikation.

Europeiska kommissionens representation i Finland
Biblioteket
Norra Esplanaden 31
PB 1250
00101 HELSINGFORS
tfn (09) 6226 5482 (kl. 9.00-11.30)
fax (09) 626.871
comm-rep-hel-library@ec.europa.eu

En förteckning över publikationerna och nätversioner av dessa finns på Europaservern.

Publikationer

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 30/10/2010  |Till början