Sökväg


Om oss
Om representationen

Konsumentskydd
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Konsumentskydd

Målet med EU:s konsumentpolitik är att värna konsumenternas rättigheter, hälsa och säkerhet. EU:s konsumentpolitik utgör ett komplement och stöd till EU-ländernas egen konsumentpolitik. Tack vare den europeiska konsumentskyddslagstiftningen håller konsumentskyddet en viss miniminivå i alla EU-länder. EU vill också se till att konsumentfrågor beaktas inom alla politikområden i EU.

EU har gjort upp en strategi för konsumentpolitiken för åren 2007–2013. Syftet med den är att skapa en enhetlig säkerhets- och skyddsnivå i hela EU och en bättre integrerad inre marknad. Strategin har följande målsättningar:

  • Att stärka konsumenternas ställning genom att skapa en öppnare marknad som ger dem verkliga valmöjligheter, till exempel när det gäller pris och kvalitet.
  • Att se till att konsumenterna erbjuds ett större utbud av bra och säkra produkter och tjänster till rimliga priser.
  • Att skydda konsumenterna från risker och faror.

 

För att nå målen krävs

  • en bättre övervakning av konsumentmarknaderna och nationell konsumentpolitik,
  • bättre konsumentskyddslagstiftning,
  • beaktande av konsumentintressena i övrig EU-politik, och
  • bättre information och konsumentupplysning.

 

Kommissionen stöder konsumentorganisationer och strävar efter att ge konsumenterna ett större inflytande i beslutsfattandet.

På det internationella planet vill kommissionen försäkra sig om att de anslutande ländernas och kandidatländernas standarder för konsumentskydd och konsumenters säkerhet motsvarar de standarder som gäller i EU-länderna. Kommissionen driver konsumentfrågor och utvecklingen av säkerhetsstandarder för konsumenter även i olika internationella forum.

För att främja konsumentinformationen och hjälpa konsumenter vid gränsöverskridande handel har ett EU-omfattande nätverk av informationscentrum för konsumenter inrättats. I Finland finns ett europeiskt informationscentrum vid Konsumentverket (Konsumenteuropa i Finland).

Läs mer

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 30/10/2010  |Till början