Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kuluttajansuoja
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

EU:n kuluttajapolitiikan tarkoitus on edistää  kuluttajien etuja, terveyttä ja turvallisuutta, täydentää ja tukea jäsenmaiden kansallisia kuluttajapolitiikkoja sekä huolehtia siitä, että kuluttajanäkökohdat otetaan huomioon kaikilla EU-politiikan aloilla. Kuluttaja-asioita koskevan EU-lainsäädännön tehtävä on taata kuluttajansuojan vähimmäistaso kaikissa jäsenmaissa.

Vuosien 2007–2013 kuluttajapoliittisella strategialla pyritään luomaan yhtäläinen turvallisuus- ja suojataso kaikkialla Euroopan unionissa ja yhtenäisemmät sisämarkkinat. Tavoitteena on

  • parantaa EU:n kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia luomalla avoimemmat markkinat, joilla kuluttajilla on todellista valinnanvaraa esimerkiksi hinnan ja laadun suhteen
  • parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, lisätä niiden monipuolisuutta ja turvallisuutta sekä kohtuullistaa niiden hintoja
  • suojella kuluttajia riskeiltä ja vaaroilta

 Tavoitteisiin tähdätään

  • parantamalla kuluttajamarkkinoiden ja jäsenmaiden kuluttajapolitiikan seurantaa

  • parantamalla kuluttajansuojalainsäädäntöä
  • ottamalla kuluttajien edut huomioon myös muilla politiikan aloilla
  • parantamalla tiedotusta ja valistusta

Komissio tukee myös aktiivisesti kuluttajajärjestöjä ja pyrkii lisäämään kuluttajien edustajien roolia päätöksenteossa.

Kansainvälisellä tasolla komissio pyrkii varmistamaan, että EU:hun liittyvissä maissa ja ehdokasmaissa sovelletaan samantasoisia kuluttajansuojelun ja kuluttajien turvallisuuden standardeja kuin EU:ssa. Komissio edistää kuluttajapolitiikkaa ja kuluttajien turvallisuusstandardeja myös kansainvälisillä foorumeilla.

Kuluttajien tietolähteeksi ja avuksi rajat ylittävässä kaupassa on perustettu EU:n laajuinen Euroopan kuluttajakeskusten verkosto. Suomessa Euroopan kuluttajakeskus toimii Kuluttajaviraston yhteydessä.

Lisätietoja

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 30/10/2010  |Sivun alkuun