Sökväg


Om oss
Om representationen

För journalister
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Newsroom

På Europaserverns Newsroom hittar du dagens huvudnyheter, andra aktuella nyheter samt alla kommissionens pressmeddelanden. På sidorna kan man även söka audiovisuellt material, bakgrundsmaterial och kontaktuppgifter. Kommissionens meddelanden publiceras på nätet efter att informationsmötet mitt på dagen har avslutats, dvs. efter kl. 13.

Databasen RAPID

Meddelanden och bakgrundsmaterial från EU:s institutioner och organ kan sökas i databasen RAPID. RAPID innehåller för närvarande pressmeddelandena från Europeiska kommissionen, EU:s ministerråd, EG-domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Investeringsbanken, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

Kommissionens talesmannagrupp

Kommissionens talesmän arbetar inom Generaldirektoratet för kommunikation. Enheten leds av talesman som även ansvarar för kommissionens dagliga informationsmöten. Till enhetens ansvarsområden hör framtagning av kommissionens meddelanden och bakgrundsmaterial samt kontakter med media.

Europeiska kommissionen

Veckomötets dagordning

 

Aktuellt inom EU:s institutioner

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Italiens EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 15/07/2014  |Till början