Sökväg


Om oss
Om representationen

Arkiv, informationsmöten
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Inbjudningar till, sammanfattningar av och uppteckningar från informationsmötena.

2011

Inbjudan till 2 seminarier: om EU-utvidgningen i framtiden samt om Kroatiens EU-medlemsskap 13.10

EU-tävling för unga forskare —Framtidens forskare kan visa vad de går för

Inbjudan till presskonferens med kommissionens vice ordförande, komissionär Antonio Tajani den 21 juni kl. 12.00

Inbjudan till presskonferens med kommissionens vice ordförande, transportkommissionär Siim Kallas den 10 juni kl. 10.00

Inbjudan: Informationsmöte med Maria Damanaki, kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske, Europaminister Astrid Thors och jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila i Europahuset den 11 mars kl. 15.00—15.30

Inbjudan: Bekämpning av cancer i EU:s hälsovårdspolitik – John Dalli, kommissionär för hälsa och konsumentfrågor i Helsingfors 3.2.2011

 

2010

INBJUDAN:  Morgonkaffe med Eikka Kosonen 9.12.2010

Inbjudan: Innovationsunionen skapar tillväxt och välstånd 6.10.2010 kl. 13.00 i Europahuset

INBJUDAN: Inledning av höstsäsongen - kommissionär Olli Rehn i Europahuset 3.9.2010

Inbjudan: Morgonkaffe med Eikka Kosonen 13.4.2010

Inbjudan: EU-domstolssystemet, ändringar till följd av Lissabonfördraget samt generaladvokatens ställning och roll 30.3.2010

Inbjudan: Information om strategin Europa 2020 i Europahuset 5.3.2010

Inbjudan: Morgonkaffe med Eikka Kosonen 9.2.2010

Inbjudan till presskonferens med EU-kommissionären Olli Rehn 4.12.2009 kl. 9.00

 

2009

Inbjudan till seminarium om humanitärt bistånd 23.10.2009 fredagen den 23 oktober kl. 9.30 - 10.30

[12.6.2009] Vill du veta mer om det europeiska sjukförsäkringskortet?

EU:s hälsokommissionär besöker Finland

 

2007

Dörren står öppen till sydöstra Europa– Fråga mer om EU-utvidgningen EU:s utvidgningskommissionär Olli Rehn inbjuder alla som är intresserade av utvidgningen till en nätdiskussion måndagen den 7 maj 2007 kl. 16.00-17.00 (14-15.00GMT).

Direktör Timo Mäkelä 24.4.2007: Tillväxten på miljöområdet en stor möjlighet också för finska företag

Inbjudan den 8 februari kl. 12.30: Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007

Utvidgningen EU:s främsta utrikespolitiska verktyg [12.1.2007]

 

2006

Kovács: Vägtrafikskatt i stället för fordonsskatt [29.3.2006]

Finländarna lyckliga och optimistiska [9.2.2006]

Inbjudan till medierna 9.2.2006 kl. 9.00
Intervjuundersökning om livskvaliteten i Europa: undersökning om Finland

Inbjudan 3.1.2006 kl. 10.00
Direktör Timo Mäkelä: Världens naturtillgångar i fara – kan ekonomin växa?

 

2005

Verkställande direktör Ilkka Laitinen [2.11.2005]
Gränsbevakning har en förebyggande roll

Inbjudan – onsdagen 2.11.2005 kl. 10.00
Verkställande direktör för EU:s gränsförvaltningsbyrå Ilkka Laitinen

Inbjudan 10.6. kl. 10.00: Generaldirektör Juhani Lönnroth
Informationsmötet anordnas på Europeiska kommissionens representation.

Inbjudan till en presskonferens torsdag den 28.4. kl. 10.00
Bulgariens och Rumäniens medlemskap i Europeiska unionen fastställs med anslutningsfördraget

Inbjudan till en presskonferens onsdag den 13 april kl. 14.30
Kommissionens planer i syfte att uppnå FN:s millennieutvecklingsmål

 

2004

3.11.2004 Kommissionens hälsopolitik: rekommendationer och forskningsfinansiering
Enhetschef Matti Rajala från kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd

17.9.2004 kl. 14.30 presskonferens
Domaren Allan Rosas, den finländska ledamoten i Europeiska gemenskapernas domstol

30.4.2004 kl. 13.00 Meet the Commission: Vice generaldirektör Jaana Husu-Kallio
Husu-Kallio vid kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd berättar om EU:s utvidgning och livsmedelssäkerheten i Europahuset, Norra esplanaden 31.

Meet the Commission: Direktör Timo Mäkelä [8.1.2004]
Tillställningen i kommissionens representation.

 

2003

19.12.2003 Meet the Commission: Erkki Liikanen
Meet the Commission –serien fortsatte fredagen den 19.12. kl 10.00-11.00, då kommissionär Erkki Liikanen berättade om aktuella EU-frågor.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 18/04/2012  |Till början