Sökväg


Om oss
Om representationen

Webbplatsen för journalister som bevakar EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Webbplatsen EU4Journalists är tänkt att fungera som ett verktyg för journalister som bevakar EU-frågor. Den innehåller värdefull bakgrundsinformation om EU och EU-institutionerna. På webbplatsen kan du läsa om hur unionen fungerar och vad den gör samt få tips om användbara EU-informationskällor.

EU4Journalists innehåller information också på finska och svenska. Besök webbplatsen på adressen http://www.eu4journalists.eu/index.php/dossiers/swedish/C8

EU4Journalists har utvecklats av  European Journalism Centre (EJC) i Maastricht på uppdrag av Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikation. EJC är ett oberoende ideellt organ som arbetar för att främja journalistik av högsta klass.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Resurseffektivitet
Kroatien
Litauens EU-ordförandeskap
2013 års journalistpris för artikel om hälsa pdf - 3 MB [3 MB] suomi (fi)
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 21/12/2011  |Till början