Sökväg


Om oss
Om representationen

Praktik
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Praktikplats vid Europeiska kommissionens representation i Finland för högskolestuderande

Europeiska kommissionens representation i Finland söker initiativrika och självständiga praktikanter. Till uppgifterna hör bl.a. att bistå representationen med mediebevakningen om EU-frågor, sammanställa rapporter, hjälpa till med de praktiska arrangemangen inför olika evenemang och med kontorsarbete av olika slag samt bistå representationens personal i diverse andra uppgifter. Praktiken ger en utmärkt möjlighet att fördjupa sig i aktuella EU-frågor och att få en konkret inblick i vad kommissionen gör och hur den fungerar.

Praktikanten måste vara inskriven vid ett universitet eller en yrkeshögskola.
Lön eller annan ersättning betalas inte ut.
Representationen och praktikanten kommer överens om när praktiken börjar och hur länge den varar.

Europeiska kommissionens representation i Finland tar gärna emot ansökningar för praktikperioden för 2015.

För mer information kontakta: COMM-REP-FI-TRAINING@ec.europa.eu

Europeiska kommissionens representation i Finland / Kati Havusalmi
Malmgatan 16, PB 1250, FI-00101 HELSINGFORS
Tfn (+358-9) 62 26 54 66, växel (+358-9) 622 65 44
http://ec.europa.eu/finland

Tidigare praktikanters erfarenheter

Är du intresserad av en karriär inom EU-institutionerna? Har du högskoleutbildning? Då är kanske en praktikplats vid Europeiska kommissionen någonting för dig!

Praktik för studerande och nyutexaminerade

Om du nyligen har slutfört dina högskolestudier kan du söka praktikplats på kommissionen. Under praktiken får du en konkret inblick i hur kommissionen och de övriga EU-institutionerna fungerar. Alla generaldirektorat tar emot praktikanter.

Praktiken sker i Bryssel, Luxemburg eller vid något av kommissionens representationskontor i EU-länderna. Praktiken sker vid följande tidpunkter varje år:

1.10 – 28.2                  Ansökan senast 30.1
1.3 – 31.7                    Ansökan senast 31.8

Mer information om praktiken finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Där finns också ansökningsblankett och anvisningar för sökande. Observera att man bara kan söka via denna webbplats. 

Praktiken är fem månader lång. För att kunna söka ska du ha avlagt en lägre högskoleexamen eller en yrkeshögskoleexamen innan ansökningstiden går ut. Examen måste styrkas med ett examensbevis. Det finns ingen åldersgräns för praktikanterna. Du kan dock inte komma i fråga för praktiken om du tidigare har praktiserat längre än sex veckor vid någon av EU:s institutioner eller organ.

Praktikanterna får ett stipendium på drygt 1 000 euro per månad.

Översättarpraktik

Om du är intresserad av språk och översättning och vill skaffa dig arbetslivserfarenhet på det området kan du söka praktikantplats på kommissionens generaldirektorat för översättning. För att kunna söka måste du ha en lägre högskoleexamen, helst i språk, översättning eller något annat lämpligt ämne. Om du är i slutskedet av dina studier men ännu inte avlagt examen kan du däremot ansöka om en kortare praktikplats under sommaren. Läs mer...

Praktik för statliga och kommunala tjänstemän

Kommissionen erbjuder också praktikplatser för statliga och kommunala tjänstemän. I undantagsfall tar kommissionen emot praktikanter från länder utanför EU eller från internationella organisationer. Praktikplatserna kan sökas två gånger per år. Mer information om praktiken finns på en webbplats som bara är aktiv under ansökningsperioden. I normala fall får praktikanten lön från sin arbetsgivare även under praktiken. Kommissionen betalar inte ut lön eller stipendium till praktikanten, inte heller ersättning för resor och uppehälle. Finska tjänstemän kan söka stipendium från CIMO.

Praktik vid de övriga EU-institutionerna

Följande EU-institutioner tar emot praktikanter för tre eller fem månader. Mer information hittar du på deras webbplatser:

Europaparlamentet

Rådet

Ekonomiska och sociala kommittén

Regionkommittén

Europeiska unionens domstol

Revisionsrätten

Europeiska centralbanken

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 30/01/2015  |Till början