Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Työharjoitteluun komissioon
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Harjoittelupaikka korkeakouluopiskelijalle komission Suomen-edustustossa

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii oma-aloitteisia ja ahkeria harjoittelijoita, joiden tehtäviin kuuluvat avustaminen edustuston EU-aiheisessa mediaseurannassa, raporttien luonnostelu, erilaisten tilaisuuksien käytännön järjestelyt, monipuoliset toimistotyöt sekä avustavat tehtävät. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan ajankohtaisiin EU-asioihin ja tilaisuuden tutustua komission toimintaan käytännön työssä.

Harjoittelijan tulee olla kirjoilla yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Harjoittelusta ei voida maksaa palkkaa tai muita korvauksia. Harjoittelun aloituksesta ja harjoitteluajasta voidaan sopia.  Harjoittelusopimuksen liitteiksi tarvitaan kopiot opiskelijakortista, KELA-kortista ja kuvallisesta henkilötodistuksesta. Lisäksi tarvitaan koko harjoittelun ajan voimassa olevat sairaus-, tapaturma- ja vastuuvakuutus.

Edustustoon voi lähettää harjoittelupaikkoja koskevia hakemuksia vuodelle 2015.

Yhteydenotot: COMM-REP-FI-TRAINING@ec.europa.eu

Euroopan komission Suomen-edustusto / Kati Havusalmi
Malminkatu 16, PL 1250, FI-00101 HELSINKI
Puh. (+358 9) 6226 5466, vaihde (+358 9) 6226 544

Edustuston harjoittelijoiden kokemuksia

Kiinnostaako ura komissiossa? Onko sinulla korkeakoulututkinto? Hae työharjoitteluun Euroopan komissioon! 

Harjoittelut  vastavalmistuneille ja opiskelijoille

Komissio järjestää korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneille harjoitteluja, joiden aikana voi hankkia ensi käden kokemusta komission toiminnasta ja laajemminkin EU:n toimielimistä. Kaikki komission eri pääosastot ottavat harjoittelijoita.

Harjoittelu suoritetaan Brysselissä, Luxemburgissa tai komission edustustoissa. Harjoittelijoita otetaan kaksi kertaa vuodessa:

- harjoittelujakso 1.10.–28.2.                   hakuaika päättyy 30.1.
- harjoittelujakso 1.3.–31.7.                     hakuaika päättyy 31.8.

Hakulomake ja ohjeet ovat harjoittelupaikoista vastaavan toimiston nettisivustolla. Harjoitteluun voi hakea ainoastaan kyseisen sivuston kautta.

Blue Book -harjoittelujakso kestää 5 kuukautta, ja hakea voivat alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Tutkinnosta on oltava todistus. Ikärajaa ei ole. Harjoittelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin EU:n toimielimessä tai laitoksessa yli kuuden viikon ajan.

Harjoittelijoille maksetaan apurahana noin 1 000 euroa kuussa.

Kevään 2010 Blue Book -harjoittelijan kokemuksia

Kääntäjäharjoittelut

Jos olet kiinnostunut kielistä ja kääntämisestä ja haluat hankkia työkokemusta tältä alalta, voit hakea harjoittelupaikkaa komission käännöstoimen pääosastosta. Viiden kuukauden käännösharjoitteluun hakevalla on oltava vähintään alempi korkeakoulututkinto kääntämisen alalta, kielistä tai muulta käännöstoiminnan kannalta sopivalta alalta. Jos sen sijaan olet opintojen loppuvaiheessa, mutta et ole vielä suorittanut tutkintoa, voit hakea lyhyempää kesäharjoittelupaikkaa. Lue lisää…

Virkamiesharjoittelut

Myös valtion-, alue- ja paikallishallinnon virkamiehet voivat hakea harjoitteluun komissioon. Poikkeustapauksissa harjoittelijoita voidaan ottaa myös EU:n ulkopuolisista maista tai kansainvälisistä järjestöistä. Ohjelman hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa, ja harjoitteluja esittelevä web-sivusto on aktiivinen vain hakuaikoina. Lähtökohtana on, että harjoittelijan työnantaja vastaa harjoitteluun tulevan henkilön palkasta harjoittelun aikana. Komissio ei maksa harjoittelusta palkkaa eikä avustuksia, matkakorvauksia tai muita kulukorvauksia. Suomalainen virkamiesharjoittelija voi hakea avustusta CIMOsta.

Harjoittelu muissa EU:n toimielimissä

Harjoittelijoita ottavat kolmeksi tai viideksi kuukaudeksi myös ainakin seuraavat toimielimet (linkit harjoittelusivuille):

Euroopan parlamentti

Neuvosto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Alueiden komitea

Euroopan unionin tuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin

Euroopan keskuspankki

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 30/01/2015  |Sivun alkuun