Sökväg


Om oss
Om representationen

Europaåret
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint
Europaåret

”Vår värld, vårt människovärde, vår framtid” – Utvecklingssamarbete har valts som tema för Europaåret 2015

Huvudmålet för utvecklingspolitiken är fattigdomsbekämpning och till slut -utplåning. Bekämpning av fattigdom runt om i världen leder till en mer stabil, fredlig, välbärgad och jämlik värld. En värld där de rika och fattiga länderna är ömsesidigt beroende av varandra. Sedan år 1957 har unionen gett biståndshjälp och är nu den största biståndsgivaren i världen. Genom att ha godkänt millenniemålen år 2000, har det internationella samfundet åtagit en förpliktelse att fram till år 2015 genomföra konkreta åtgärder för att bekämpa fattigdomen. Unionen och medlemsstaterna har också godkänt millenniemålen. Nästa år är därför ett lämpligt år för unionen att presentera de resultat som utvecklingspolitiken hittills har gett.

Målet för Europaåret är att informera om unionens utvecklingssamarbete och dess möjligheter, samt att uppmuntra medborgarnas direkta deltagande och ett aktivt intresse. Under Europaåret vill man också öka allmänhetens medvetenhet om EU:s roll inom utvecklingssamarbetet och om fördelarna med biståndet, som inte endast gynnar biståndsmottagaren, utan också de europeiska medborgarna.

Dessutom vill man under Europaåret 2015 öka medvetenheten om all slags diskriminering mot kvinnor och flickor på grund av kön. Särskild fokus borde läggas på diskriminering som gäller möjligheten till utbildning och arbete, inskrivning i hälso- och sjukvårdssystem, och dessutom då det är frågan om tvångsäktenskap, sexuellt utnyttjande, könsstympning eller annan skadlig praxis.

Noggrannare planering av Europaårets verksamhet är som bäst i gång i kommissionen och medlemsstaterna.

 

Europaåret för medborgarna 2013 lyfte fram de rättigheter vi har som EU-medborgare. Under 2014 fortsätter man med vissa av projekten från Europaåret 2013 – med särskilt fokus på val till Europaparlamentet i maj.

Information om årets verksamhet hittas här.

Varje år väljer EU ett tema för att öka medvetenheten om ett speciellt område hos allmänheten och de nationella regeringarna. Årens teman har varierat mycket. De bestäms i god tid så att både unionens organ och medlemsstaterna ska ha tid att noggrant förbereda genomförandet av Europaåret.

Alla teman för Europaåret på 2000-talet:

2013 Medborgarna

2012 Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

2011 Frivilligarbete

2010 Bekämpning av fattigdom och social utestängning

2009 Kreativitet och innovation

2008 Interkulturell dialog

2007 Lika möjligheter för alla

2006 Arbetstagares rörlighet

2005 Medborgarskap genom utbildning

2004 Utbildning genom idrott

2003 Handikapp

2001 Språk

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 06/02/2015  |Till början