Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Teemavuosi
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta
Teemavuosi

”Meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme” - Vuosi 2015 on nimetty kehitysyhteistyön eurooppalaiseksi teemavuodeksi

Kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoitteena on köyhyyden vähentäminen ja lopulta sen poistaminen. Köyhyyden torjuminen kaikkialla maailmassa auttaa rakentamaan vakaamman, rauhanomaisemman, vauraamman ja tasavertaisemman maailman, joka ilmentää rikkaiden ja köyhien maiden keskinäistä riippuvuutta. Unioni on antanut kehitysyhteistyöapua vuodesta 1957 ja on nyt suurin julkisen kehitysavun antaja maailmassa. Hyväksyttyään vuonna 2000 vuosituhannen kehitystavoitteet kansainvälinen yhteisö on sitoutunut toteuttamaan vuoteen 2015 mennessä konkreettisia toimenpiteitä köyhyyden torjumiseksi; unioni ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet nämä kehitystavoitteet. Ensi vuosi on sopiva vuosi esittää unionin kehitysyhteistyöpolitiikan tähänastiset tulokset.

Eurooppalaisen teemavuoden tavoitteiksi on asetettu tiedottaminen unionin ja sen jäsenvaltioiden kehitysyhteistyöstä sekä kansalaisten ja sidosryhmien suoran osallistumisen, kriittisen ajattelun ja aktiivisen kiinnostuksen edistäminen. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta unionin kehitysyhteistyön hyödyistä ja kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta.

Lisäksi teemavuoden olisi lisättävä tietoisuutta kaikenlaisesta naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä eri alueilla, varsinkin kun syrjintä liittyy mahdollisuuksiin saada koulutusta ja työtä sekä päästä terveydenhuoltojärjestelmän piiriin ja kun kyse on pakkoavioliitoista, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, sukupuolielinten silpomisesta sekä muista haitallisista käytännöistä.

Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 oli omistettu EU-kansalaisten oikeuksille. Joitakin teemavuoden toimia jatkettiin vuonna 2014 ja erityisesti kiinnitettiin huomiota toukokuussa pidettyihin Euroopan parlamentin vaaleihin.

Lisätietoa vuoden toimista

EU:ssa valitaan vuosittain teema, josta tiedotetaan kansalaisille ja johon jäsenvaltioiden hallitusten halutaan kiinnittävän huomiota. Teemavuosien aiheet vaihtelevat suuresti ja aiheet päätetään hyvissä ajoin, jotta sekä toimielimet että jäsenmaat ehtivät valmistella teemavuoden toteutuksen huolella.

2000-luvulla teemavuosia ovat olleet:

2013 Euroopan kansalaisten vuosi

2012 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi

2011 Vapaaehtoistoiminnan vuosi

2010 Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi

2009 Luovuuden ja innovoinnin teemavuosi

2008 Kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi

2007 Yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi

2006 Työntekijöiden liikkuvuuden teemavuosi

2005 Kansalaiskasvatuksen teemavuosi

2004 Liikuntakasvatuksen teemavuosi

2003 Vammaisten teemavuosi

2001 Euroopan kielten teemavuosi

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 06/02/2015  |Sivun alkuun