Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Turvallisuus EU:ssa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Turvallisuus EU:ssa

EU on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Tämän vuoksi tarvitaan ulkorajojen valvontaa sekä keinoja turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden hallinnoimiseen sekä terrorismin ja rikollisuuden torjumiseen.

 EU:n rajaturvallisuusvirasto

EU:n rajaturvallisuusvirasto aloitti toimintansa vuonna 2005. Varsovassa sijaitsevalla virastolla ei ole ylikansallista toimivaltaa. EU:n ulkorajojen valvonnasta vastaavat edelleenkin jäsenvaltiot. EU:n rajaturvallisuusviraston tehtävänä on

  •  koordinoida ja kehittää jäsenvaltioiden välistä operatiivista rajavalvontayhteistyötä
  •  laatia riskianalyyseja
  •  seurata yhteisen koulutussuunnitelman täytäntöönpanoa
  •  seurata rajavalvonta-alan tutkimustoimintaa
  •  tukea asiantuntijayhteistyötä poikkeustilanteissa
  •  koordinoida jäsenvaltioissa laittomasti oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista.

Turvapaikka-asiat

Turvapaikkaa EU:n alueelta hakevien määrä on 1990-luvulta lähtien ollut niin merkittävä, että EU-maat ovat päättäneet hakea haasteeseen yhteisiä vastauksia. Tampereella lokakuussa 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi, että "turvapaikka ja maahanmuutto ovat erillisiä, mutta toisiinsa läheisessä yhteydessä olevia asioita ja edellyttävät EU:n yhteisen politiikan kehittämistä". Tavoitteena on yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, joka on tarkoitus hyväksyä vuoteen 2010 mennessä. Lue lisää

Maahanmuutto

Maahanmuuttoasiat koskevat kaikkia EU-maita. EU-maat ovatkin Tampereen Eurooppa-neuvostossa vuonna 1999 sopineet yhteisen maahanmuuttopolitiikan kehittämisestä. Päätavoitteena on, että maahanmuuttovirtoja voidaan hallita paremmin yhdessä ja niin, että otetaan huomioon EU:n taloudellinen tilanne ja väestöolot. Lue lisää

Terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunta

Terrorismi on todellinen uhka myös eurooppalaisille. Yhteistyötä sen torjunnassa ohjataan EU:n perussopimusten mukaan periaatteessa jäsenvaltioiden kesken, mutta myös komissiolla on näkyvä rooli terrorismin vastustamisessa.

EU-maat ovat sopineet terrorismin vastaisesta toimintaohjelmasta. Helmikuussa 2002 perustettiin Haagiin Eurojust-yksikkö edistämään oikeusviranomaisten yhteistyötä ja samalla turvaamaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksia. Terrorismin vastaiseen toimintasuunnitelmaan kuuluu myös rajatarkastusten tehostaminen, kansainvälisen liikenteen turvaaminen, terroristien värväämiseen johtavien syiden selvittäminen, terrorismin uhrien tukeminen sekä kansainvälinen työ terrorismin torjunnan tehostamiseksi. Lue lisää

Kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus on yksi suurimpia uhkia eurooppalaisten turvallisuudelle. Järjestäytynyt rikollisuus on muuttunut globalisoitumisen ja kansainvälisen kaupan laajentumisen myötä. Huumeiden salakuljetus, ihmiskauppa, asekauppa, tuoteväärennökset ja rahanpesu eivät tunne maiden välisiä rajoja. Järjestäytyneen rikollisuuden kansainvälisyyden vuoksi EU:lla on tärkeä rooli sen torjunnassa. Lue lisää

Europol on EU:n lainvalvontaelin, joka pyrkii tehostamaan jäsenmaiden yhteistyötä terrorismin, huumekaupan ja muiden järjestäytyneen rikollisuuden muotojen torjunnassa.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun