Sökväg


Om oss
Om representationen

Språkfrågor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

På den här webbsidan kan du läsa om språk och översättning i EU samt om språkfrågor vid kommissionens representation i Finland.

Den 26 september varje år firas Europeiska språkdagen. I samband med språkdagen ordnas hundratals olika evenemang runt om i Europa. Ett av målen är att berätta om olika kreativa sätt att lära sig språk.

Läs mer

EU-nätverket för översättarutbildning

EU-nätverket för översättarutbildning (EMT) samlas till konferens i Bryssel en gång om året.

EMT (European Master’s in Translation) är ett projekt som har startats av EU-kommissionen för att utveckla översättarutbildningen i EU. EMT är en kvalitetsmärkning som kan tilldelas översättarutbildningar på masternivå, förutsatt att de uppfyller vissa krav. Medlemmarna i EMT-nätverket får använda EMT:s namn och logotyp när de informerar om sina masterprogram för översättare.

Konferensen

Mer information om EMT

Antagna översättarutbildningar

EU – ett lapptäcke av språk och kulturer

EU har 28 medlemsländer och 24 officiella språk. Dessutom talas cirka 60 regionala språk och minoritetsspråk och uppskattningsvis 300 invandrarspråk inom EU.

Denna kulturella och språkliga mångfald är en tillgång och en rikedom. Därför har EU-kommissionen som mål att

  • bevara den språkliga mångfalden, även de regionala språken och minoritetsspråken,
  • uppmuntra alla som bor i EU att lära sig andra länders språk, och att
  • utveckla bra metoder för språkundervisning och språkinlärning.

Mer information om språkpolitiken finns på EU:s språkportal:       
http://europa.eu/languages/sv/home.

På språkportalen finns det uppläsningar av en text på de 24 officiella språken, om du vill höra hur de olika språken låter.

Den person som har det högsta politiska ansvaret för språkfrågorna är kommissionens vice ordförande Kristalina Georgieva. För det praktiska genomförandet av språkpolitiken står EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, som finansierar alla program på utbildningsområdet. Du kan läsa mer om språkprogrammen på http://ec.europa.eu/education/languages/index_sv.htm

Översättning och tolkning

Det finns två anledningar till flerspråkigheten i EU. Dels ska alla som bor i EU-länderna kunna förstå EU-lagstiftningen. Dels ska de kunna använda det egna språket vid kontakter med EU:s olika institutioner och kunna ta del av EU:s verksamhet och texter på sitt eget språk.

Därför behöver EU-institutionerna många översättare och tolkar. Vid kommissionen arbetar översättarna och tolkarna vid var sitt generaldirektorat, GD Översättning och GD Tolkning.

Videoklipp om översättning till engelska vid kommissionen

Videoklipp om tolkning till svenska i EU

Råd och tips för deltagare i flerspråkiga möten (på finska)

 

Praktisera vid GD Översättning

Läs om praktikmöjligheterna

Frågor och svar om översättarpraktiken - fem månader

Frågor och svar om översättarpraktiken - en månad

Tidigare praktikanters erfarenheter:

Svenska översättningsavdelningen

Finska översättningsavdelningen (på finska)

Språkfrågor vid kommissionens representation i Finland

På EU-kommissionens representation i Finland är vi två handläggare som arbetar med språkfrågor. Vi svarar på frågor som rör terminologi eller andra språkliga frågor i EU och informerar bland annat om möjligheterna att praktisera på kommissionen, uttagningsprov för översättare och olika projekt som riktar sig till allmänheten, som till exempel översättningstävlingen Juvenes translatores som riktar sig till ungdomar.

Dessutom deltar vi utan kostnad i olika arrangemang över hela landet. Det kan gälla föredrag, presentationer, seminarier, workshops eller konferenser, och vi vänder oss till alla som på något sätt är intresserade av språk och översättning: skolklasser, lärare, universitetsstuderande, företag och organisationer samt allmänheten.

Vill du ha mer information? Har du frågor? Kontakta oss!

Göran Kjellman      
tfn (09) 62 26 54 77       
e-post: goran.kjellman@ec.europa.eu

Mikael Reiman                  
tfn (09) 62 26 54 80       
e-post: mikael.reiman@ec.europa.eu

Gemensam e-brevlåda: DGT-Helsinki@ec.europa.eu

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 16/09/2015  |Till början