Sökväg


Om oss
Om representationen

Översättarpraktik vid kommissionen och övriga EU-institutioner
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Är du intresserad av att pröva på översättaryrket? Har du en examen i översättning, språk eller något annat lämpligt ämne? Då är kanske en praktikplats vid kommissionen eller någon av de andra EU-institutionerna någonting för dig!

Fem månaders praktik

Kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT) erbjuder praktikplatser i Luxemburg och Bryssel. Praktiken är fem månader lång och platserna kan sökas två gånger per år.

Praktiken sker alltid vid följande tidpunkter:

1.10 – 28.2                  Ansökan senast 31.1

1.3 – 31.7                    Ansökan senast 29.8

Mer information om praktiken finns på webbplatsen http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Där finns också ansökningsblankett och anvisningar för sökande. Observera att man bara kan söka via denna webbplats.

Alla som har avlagt kandidatexamen innan ansökningstiden går ut kan söka, oberoende av ålder. Examen måste styrkas med ett examensbevis. Om du har översättarutbildning har du extra stor chans att få plats. Du kan dock inte komma i fråga för praktiken om du tidigare har praktiserat längre än sex veckor vid någon av EU:s institutioner eller organ.

Som praktikant översätter du texter av många olika slag från något av EU:s officiella språk till ditt modersmål. Ett av dina arbetsspråk bör vara engelska, franska eller tyska. Det är viktigt med utmärkta kunskaper i modersmålet.

Under praktiken handleds du av en erfaren översättare som ger dig feedback på dina översättningar. Du har också en utmärkt möjlighet att lära dig använda moderna elektroniska hjälpmedel (översättningsminnen, termbanker, databaser osv.).

Praktikanterna får ett stipendium på drygt 1 000 euro per månad.

Frågor och svar om femmånaderspraktiken

Tidigare praktikanters erfarenheter:

Svenska översättningsavdelningen

Finska översättningsavdelningen

Mer information om DGT finns på webbplatsen

http://ec.europa.eu/comm/dgs/translation/index_en.htm

En månads praktik under sommaren (utan lön)

Personer som är i slutskedet av sina studier men som ännu inte avlagt examen kan under sommaren praktisera en månad vid generaldirektoratet för översättning. Praktikanten får ingen lön eller annan ersättning för sitt arbete från kommissionen. I övrigt är principerna för praktiken de samma som för den längre praktikperioden på fem månader.

Praktikplatserna för sommaren kan sökas i början av året. En fritt formulerad ansökan på svenska skickas per post, e-post eller fax till svenska översättningsavdelningen senast den 1 april:

European Commission
DGT.A.SV
G-1 03/164
B – 1049 Brussels
E-post: DGT-SV-00-SECRETARIAT@ec.europa.eu
Fax: +32 2 296 07 42

Frågor och svar om sommarpraktiken

Praktisera som översättare vid de övriga EU-institutionerna

Följande EU-institutioner tar emot översättarpraktikanter för tre eller fem månader. Mer information hittar du på deras webbplatser:

Europaparlamentet

Rådet

Ekonomiska och sociala kommittén

Regionkommittén

Europeiska unionens domstol

Revisionsrätten

Europeiska centralbanken

Frågor?

Ring eller skriv till översättarna vid Europeiska kommissionens representation i Helsingfors:

Gun-Britt Tirri, tfn (09) 6226 54 77, gun-britt.tirri@ec.europa.eu

Mikael Reiman, tfn (09) 6226 54 80, mikael.reiman@ec.europa.eu

Gemensam e-brevlåda: DGT-Helsinki@ec.europa.eu

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Italiens EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 16/06/2014  |Till början