Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kääntäjäharjoittelut komissiossa ja muissa toimielimissä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Kiinnostaako kääntäjän ammatti? Onko sinulla korkeakoulututkinto kääntämisen alalta, kielistä tai muulta käännöstoiminnan kannalta sopivalta alalta? Jos vastasit molempiin kysymyksiin myöntävästi, hae EU:n kääntäjäharjoittelijaksi!

Viiden kuukauden harjoittelu komissiossa

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto DGT ottaa kahdesti vuodessa kääntäjäharjoittelijoita Brysseliin ja Luxemburgiin. Harjoittelun kesto on viisi kuukautta.

Harjoittelijoita otetaan vuosittain seuraavina ajankohtina:

Harjoittelujakso 1.10.–28.2.                 Hakuaika päättyy 31.1.

Harjoittelujakso 1.3.–31.7.                   Hakuaika päättyy 31.8.


Lisätietoa ja hakulomake löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Harjoitteluun voi hakea ainoastaan kyseisen sivuston kautta.

Hakijalla on oltava vähintään kandidaatin tutkinto  suoritettuna hakuajankohtaan mennessä. Tutkinnosta on oltava todistus. Ikärajaa ei ole. Harjoittelijaksi ei kuitenkaan oteta henkilöä, joka on aiemmin toiminut harjoittelijana jossakin Euroopan unionin toimielimessä tai laitoksessa yli kuuden viikon ajan. Kääntämiskoulutus lisää mahdollisuuksia tulla valituksi.

Harjoittelijat kääntävät erityyppisiä tekstejä äidinkielelleen vähintään kahdesta EU:n virallisesta kielestä (joista yhden on oltava englanti, ranska tai saksa). Työssään he saavat opastusta kokeneemmilta kääntäjiltä. Parhaimmillaan hakijan kieliyhdistelmä sisältää sekä englannin että ranskan, mutta muutkin kieliyhdistelmät otetaan huomioon työtilanteen mukaan. Erinomainen äidinkielen taito on ehdoton edellytys.

Harjoitteluaikana saa käytännön käännöskokemusta ja hyödyllistä palautetta ammattikääntäjiltä. Työssä käytetään kääntämisen uusimpia sähköisiä apuvälineitä (käännösmuistisovellukset, termi- ja tietokannat jne.).

Harjoittelijoille maksetaan stipendinä noin 1 000 euroa kuussa.

Viiden kuukauden harjoittelu - kysymyksiä ja vastauksia

Aikaisempien harjoittelijoiden kokemuksia:

Suomen kielen käännösosasto

Ruotsin kielen käännösosasto

Lisätietoja DGT:n toiminnasta on nettisivustolla
http://ec.europa.eu/comm/dgs/translation/index_en.htm

Yhden kuukauden palkaton kesäharjoittelu komissiossa

Käännöstoimen pääosastossa DGT:ssä on myös mahdollisuus osallistua lyhyeen, kuukauden mittaiseen palkattomaan kääntäjäharjoitteluun. Harjoittelu on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville henkilöille, joilla ei vielä ole tutkintoa. Harjoittelu tapahtuu samoin periaattein kuin viiden kuukauden harjoittelu, mutta komissio ei maksa harjoitteluajalta mitään korvausta.

Kesäharjoittelua koskevat vapaamuotoiset hakemukset laaditaan suomeksi. Niihin tulee kuitenkin sisällyttää Europass-muodossa (ks. http://europass.cedefop.europa.eu/fi/documents/curriculum-vitae) oleva ansioluettelo englannin-, ranskan- tai saksankielisenä.

Hakemukset on lähetettävä kunakin vuonna 1.3. mennessä käännöstoimen pääosaston suomen kielen osastolle osoitteeseen:

European Commission
DGT-A-FI
G-1 03/229
1049 Brussels
BELGIUM

sähköposti: DGT-FI-0-SECRETARIAT@ec.europa.eu
faksi: (+32 2) 298 76 81

Kuukauden kesäharjoittelu – kysymyksiä ja vastauksia

Kääntäjäharjoittelu muissa EU:n toimielimissä

Kääntäjäharjoittelijoita ottavat kolmeksi tai viideksi kuukaudeksi myös ainakin seuraavat toimielimet (linkit harjoittelusivuille):

Euroopan parlamentti

Neuvosto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Alueiden komitea

Euroopan unionin tuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin

Euroopan keskuspankki

Lisätietoja harjoittelujaksoista antavat myös Euroopan komission Suomen-edustuston kääntäjät:

Mikael Reiman, p. (09) 6226 5480, mikael.reiman@ec.europa.eu

Göran Kjellman, p. (09) 6226 54 77, goran.kjellman@ec.europa.eu

Yhteinen sähköposti: DGT-Helsinki@ec.europa.eu

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 25/08/2015  |Sivun alkuun