Sökväg


Om oss
Om representationen

Teman
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Från början av januari till slutet av juni i år fungerar Slovenien som EU:s ordförandeland. Slovenien är det första av EU:s tolv nya medlemsländer som tar på sig ordförandeskapet. Fem mål har ställts upp för sexmånadersperioden. Det viktigaste målet är att arbeta för att Lissabonfördraget ska träda i kraft enligt tidsplanen så att EU:s framtida utveckling tryggas. Det andra målet är ett effektivt genomförande av Lissabonstrategin. För det tredje kommer Slovenien att driva på klimat- och energifrågorna. Vidare försöker man skapa en gemensam europeisk syn på utvecklingen i länderna på västra Balkan. Slutligen vill Slovenien lyfta fram dialogen mellan kulturer och religioner inom ramen för Europeiska året för interkulturell dialog.

Lissabonfördraget undertecknades den 13 december 2007. För att fördraget ska träda i kraft måste alla medlemsländer ratificera det. Slovenien ratificerade fördraget 29.1.2008.

Vid Europeiska rådets vårmöte kommer man att driva på genomförandet av den s.k. Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning. Enligt Slovenien krävs det inga radikala ändringar av strategin utan en effektiv satsning på dess genomförande. Tyngdpunkten kommer att ligga på att främja forskning, kunnande och innovation, skapa konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar för företag i EU, förnya energi- och klimatförändringspolitiken samt anpassa arbetsmarknaden till befolkningsutvecklingen.

Kommissionen kommer att lägga fram nya förslag om klimatförändring och energi i slutet av januari. Förhandlingarna om godkännande av förslagen kommer att inledas under det slovenska ordförandeskapet, men ändringarna är bara möjliga om alla medlemsländer målmedvetet går in för dem. Slovenien strävar efter att nå en överenskommelse så fort som möjligt. Detta skulle ge EU ett bättre förhandlingsläge internationellt, särskilt vid klimatkonferensen i Köpenhamn i december 2009.

Stabiliteten på västra Balkan är en av de viktigaste förutsättningarna för säkerheten i hela EU. Enligt Slovenien bör länderna på västra Balkan ges möjlighet att ansluta sig till EU i framtiden. Dessutom kommer Slovenien att verka för att EU ska kunna ingå stabiliserings- och associeringsavtal med de länder som ännu inte omfattas. Slovenien strävar också efter att fördjupa det regionala samarbetet på västra Balkan.

Slovenien kommer lyfta fram målen för Europeiska året för interkulturell dialog som firas 2008. Särskild vikt ska läggas vid dialogen med just länderna i västa Balkan. Ett initiativ till ett helt nytt universitet för Europa-Medelhavsområdet kommer dessutom att läggas fram. Enligt planerna skulle universitetet grundas i staden Piran.

Slovenska ordförandeskapets webbplats

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början