Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Teemat
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

EU:n puheenjohtajamaana on vuoden 2008 alusta kesäkuun loppuun Slovenia. Se on ensimmäinen vuonna 2004 unioniin liittyneistä maista, joka hoitaa tätä tehtävää. Slovenia on asettanut puheenjohtajakaudelleen viisi keskeistä tavoitetta. Ensisijaisena tavoitteena on EU:n tulevan kehityksen turvaaminen saattamalla Lissabonin sopimus voimaan ajallaan. Toisena tavoitteena on Lissabonin strategian vauhdittaminen. Kolmanneksi on tarkoitus edetä energia- ja ilmastoasioissa. Neljänneksi pyritään yhteiseen eurooppalaiseen näkemykseen Länsi-Balkanin kehittämisestä. Viidenneksi edistetään kulttuurien ja uskontojen vuorovaikutusta EU:n kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden puitteissa.

Teemat

Lissabonin sopimus perussopimusten uudistamisesta allekirjoitettiin 13. joulukuuta 2007. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kuitenkin, että kaikki jäsenmaat ratifioivat sen. Slovenia näytti esimerkkiä ratifioimalla Lissabonin sopimuksen 29.1.2008.

Kevään Eurooppa-neuvostossa käynnistetään Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian uusi vaihe. Slovenian mielestä strategia ei enää kaipaa radikaalia uudistamista, vaan nyt on keskityttävä sen tehokkaaseen toteuttamiseen. Erityisesti on panostettava neljään painopistealueeseen, jotka ovat tutkimuksen, tietotaidon ja innovaation edistäminen, yritysten kilpailukykyisten toimintaedellytysten kehittäminen, energia- ja ilmastonmuutospolitiikan uudistaminen sekä työmarkkinoiden sopeuttaminen väestönmuutokseen.

Komission on määrä esittää uudet energiaa ja ilmastonmuutosta koskevat ehdotuksensa tammikuun lopussa. Slovenia käynnistää ehdotusten hyväksymiseen tähtäävät neuvottelut, mutta muutokset voidaan toteuttaa vain, jos kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat niihin määrätietoisesti. Slovenia katsoo, että asiasta olisi päästävä sopimukseen mahdollisimman pian. Tämä vahvistaisi EU:n asemia kansainvälisten kumppanien kanssa käytävissä neuvotteluissa ja etenkin Kööpenhaminan ilmastokonferenssissa joulukuussa 2009.

Länsi-Balkanin vakaus on koko EU:n turvallisuuden keskeisiä edellytyksiä. Slovenia katsoo, että alueen mailla on edelleen oltava mahdollisuus liittyä unioniin tulevaisuudessa. Lisäksi Slovenia edistää vakautus- ja assosiaatiosopimusten tekemistä niiden alueen maiden kanssa, joilla ei sellaista vielä ole, ja pyrkii laajentamaan Länsi-Balkanin alueellista yhteistyötä.

Slovenia pyrkii vahvistamaan kulttuurienvälistä vuoropuhelua eurooppalaisen teemavuoden 2008 tavoitteiden mukaisesti. Se painottaa erityisesti vuoropuhelua Länsi-Balkanin maiden kanssa ja tekee aloitteen Euro-Välimeri-yliopiston perustamisesta Piranin kaupunkiin.

Slovenian puheenjohtajuussivut

Ilmoitustaulu


Oikotie

Lissabonin sopimus
Euroopan komissio
Poistetaan palkkaero
Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi
Puolan EU-puheenjohtajuus
EU:n journalistikilpailu 'Yhdessä syrjintää vastaan' pdf - 491 KB [491 KB] svenska (sv)
Itämeren alueen strategia
EU arjessa
Laturilla virtaa
Rahoitus- ja talouskriisi
Laajentuminen
Europe Direct
Kansalaisten neuvontapalvelu
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
Euroopan kuluttajakeskus
EU Bookshop
SOLVIT
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: //  |Sivun alkuun