Sökväg


Om oss
Om representationen

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd

Europeiska unionen är världens största biståndsgivare. EU och dess medlemsländer står tillsammans för mer än 55 procent av det offentliga utvecklingsbiståndet i världen. År 2008 uppgick EU:s bistånd till 50 miljarder euro, vilket motsvarar 0,4 procent av bruttonationalprodukten i hela unionen. Ambitionen är att höja utvecklingsbiståndets andel av BNP till 0,56 procent, men målet kommer förmodligen inte att kunna nås inom den närmaste tiden.

Det övergripande målet för EU:s utvecklingspolitik är att ge missgynnade människor i tredje världen kontroll över sin egen utveckling. Pelarna i EU:s utvecklingspolitik är att skapa bättre förutsättningar för handeln med och mellan utvecklingsländerna och att bevilja utvecklingsbistånd.

Det är också viktigt att angripa orsakerna till människors utsatthet i utvecklingsländerna, till exempel att se till att de har tillgång till mat och rent vatten samt möjligheter till utbildning, hälsovård, sysselsättning, sociala tjänster, infrastruktur och en sund miljö. EU:s biståndsprogram och biståndsprojekt genomförs av EU-kommissionens byrå för samarbete, EuropeAid. Stödet förmedlas via regionala strategier, länderstrategier eller världsomspännande program.

EU har också förstärkt sina insatser i fråga om humanitära åtgärder och återuppbyggnad, eftersom antalet civila som drabbas vid kriser, konflikter eller naturkatastrofer ökar för varje år. Europeiska kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd (ECHO) ger årligen mer än 700 miljoner euro i bistånd till olika krishärdar. Biståndet kanaliseras genom FN:s specialorganisationer, olika medborgarorganisationer och andra internationella organisationer.

Läs mer:

EU:s utvecklingspolitik i ett nötskal (pdf)

EU:s humanitära bistånd

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början