Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kehitysyhteistyö ja humanitaarinen apu
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Euroopan unioni on maailman suurin ulkomaanavun antaja: unionin ja sen jäsenvaltioiden osuus maailman virallisesta kehitysavusta on yli 55 prosenttia. Vuonna 2008 kehitysapua annettiin lähes 50 miljardia euroa eli 0,4 prosenttia koko EU:n bruttokansantulosta. Tavoitteena on nostaa kehitysavun osuus bruttokansantulosta 0,56 prosenttiin, mutta tähän ei päästäne lähivuosina.

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan perimmäisenä tavoitteena on saada vähemmän kehittyneet maat ottamaan kehityksensä omiin käsiinsä. Politiikka perustuu kehitysmaiden kaupankäyntivalmiuksien parantamiseen ja kehitysavun antamiseen. On tärkeää puuttua niihin asioihin, joiden vuoksi maat ovat haavoittuvaisia: on varmistettava puhtaan veden ja ruoan saanti, edistettävä koulutusta, terveydenhuoltoa, työllisyyttä ja sosiaalipalveluja sekä parannettava infrastruktuuria ja ympäristöoloja. Alueellisten, maakohtaisten ja maailmanlaajuisten apuohjelmien täytäntöönpanosta huolehtii EuropeAid-yhteistyötoimisto.

Säännöllisen kehitysavun lisäksi EU on tehostanut osallistumistaan humanitaarisiin toimiin ja jälleenrakennukseen, sillä kriisien, selkkausten ja luonnonkatastrofien siviiliuhrien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Euroopan komission humanitaarisen avun pääosasto ECHO toimittaa vuosittain apua kriisikohteisiin noin 700 miljoonan euron arvosta. ECHO kanavoi apunsa YK:n erityisjärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden kansainvälisten järjestöjen kautta.

Lue lisää:

EU:n kehitysyhteistyö pähkinänkuoressa pdf - 22 KB [22 KB] svenska (sv)

EU ja humanitaarinen apu

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun