Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommunikationspolitik
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

EU-institutionerna försöker nå ut till så många som möjligt i medlemsländerna. Kommissionens och Europaparlamentets informationskontor i EU-ländernas huvudstäder anordnar utställningar, debatter, seminarier och kurser. Tanken är att de ska fungera som ett slags europeiska “vardagsrum” i det egna landet.

Den s.k. plan D – en informationskampanj som lanserades redan 2005 står för demokrati, dialog och debatt och syftar till att öka såväl kunskaperna om EU som förtroendet för EU-institutionerna

Plan D erfarenheter

Informationssamarbete i Finland

Många olika aktörer — såväl nationella som europeiska — ger information om EU. För att samordna EU-informationen i Finland har kommissionen ingått ett samarbetsavtal med CIMO, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete. Avtalsparterna ska tillsammans se till att EU-informationen når ut till så många som möjligt. Målgruppen kommer i första hand att vara elever och lärare i högstadie- och gymnasieskolor.

EU:s GD Kommunikation

Webbportalen Europa

EUTube

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Italiens EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början