Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Viestintäpolitiikka
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Toimielinten panosta kansalaiskeskusteluun pyritään lisäämään perustamalla jäsenmaiden pääkaupunkeihin "eurooppatoreja", joilla komissio ja Euroopan parlamentti järjestävät yhdessä näyttelyjä, keskusteluja, seminaareja ja koulutustapahtumia EU-asioista.

Ns. K-suunnitelmasta on saatu  kokemuksia . K-suunnitelmalla tarkoitetaan kansanvaltaa, kuuntelemista ja keskustelua. Sen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoa EU:sta ja parantaa luottamusta EU:n toimielimiin.

EU-viestintä Suomessa

EU-tiedottamista hoitavat monet eri tahot sekä kansallisella että EU:n tasolla. Suomessa komissio on tehnyt yhteistyösopimuksen EU-viestinnän koordinoinnista Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) kanssa. Sopimuksen tavoitteena on koordinoida EU:n toimielinten ja kansallisten yhteistyökumppanien EU-viestintää ja -tiedotusta ja lisätä kansalaisten EU-tietämystä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yläkoulun ja lukion oppilaat ja heidän opettajansa.

Komission viestintäpääosasto

Europa-sivuston yleisesittely

EUTube

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun