Sökväg


Om oss
Om representationen

Regionalpolitik
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Europa hör till de rikaste världsdelarna. Ändå varierar levnadsstandarden mellan olika regioner i EU avsevärt. Klyftan blev ännu större i maj 2004, då tio nya länder gick med i EU. I samtliga dessa länder låg bruttonationalprodukten under genomsnittet i EU.

Genom regionalpolitiken, det vill säga den s.k. sammanhållningspolitiken, försöker EU stödja en balanserad regional utveckling och minska de strukturella skillnaderna mellan olika regioner. De viktigaste instrumenten är strukturfonderna och sammanhållningsfonden. Medel från dessa beviljas till olika regionala projekt.

Under programperioden 2007–2013 är nyckelorden i EU:s regionalpolitik tillväxt och sysselsättning. Drygt en tredjedel av unionens budget – sammanlagt 347 miljarder euro under 7 år – öronmärks för regionpolitiska åtgärder.

De stöd som betalas ut till EU-länderna går via s.k. målprogram som EU-länderna själva utarbetar, och som sedan godkänns av kommissionen. I Finland går de regionalpolitiska medlen till norra och östra Finland.

Läs mer om EU:s regionalpolitik

Generaldirektoratet för regionalpolitik

 

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Greklands EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Kroatien
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början