Sökväg


Om oss
Om representationen

Arkiv
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Veckobulletin 13.11.2015 pdf - 123 KB [123 KB]

 • EU eftersträvar ambitiösa bestämmelser om hållbar utveckling, arbetsrätt och miljöskydd i handelsavtalet med USA
 • Kommissionen föreslår 2,6 miljoner euro till finländska programmerare
 • Europeiska investeringar på 7,6 miljarder för att stödja viktiga transportprojekt
 • EU:s utvidgningsprocess är viktig för att skapa stabilitet och tackla gemensamma utmaningar
 • Europeiska revisionsrätten godkänner EU:s räkenskaper
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 6.11.2015 pdf - 117 KB [117 KB]

 • Lika lön: De europeiska kvinnorna får ingen lön efter den 2 november
 • Komissionens nya färdplan för den inre marknaden
 • Komissionens arbetsprogram för 2016
 • Kommissionen tillkännager ytterligare 43 miljoner euro i  humanitärt bistånd till Libanon för Syrienkrisen
 • Kommissionens ekonomiska höstprognos: Finlands ekonomi återhämtar sig gradvis
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 23.10.2015 pdf - 141 KB [141 KB]

 • Handel för alla: Europeiska kommissionen presenterar sin nya handels- och investeringsstrategi
 • EU når sitt mål om minskade utsläpp fram till 2020
 • Kommissionen uppmanar Finland att fullt ut införliva oljelagerdirektivet
 • Kommissionen vidtar konkreta åtgärder för att stärka EMU.
 • Fiat och Starbucks återkrävs på minst 20 miljoner euro i olagliga skatteförmåner
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 16.10.2015 pdf - 144 KB [144 KB]  

 • Genomförande av lagstiftningen om den inre marknaden – Finland har presterat väl
 • Kommissionen investerar 16 miljarder euro i forskning och innovation de kommande två åren
 • Över 111 miljoner euro för att främja europeiskt jordbruk under 2016
 • Ny kvalitetsstämpel för bättre regionalt forskningsstöd
 • Flyktingkrisen: Europeiska kommissionen rapporterar om prioriteringar och framsteg
 • Kommissionen lanserar samråd för att undanröja hinder för gränsöverskridande samarbete
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

 Veckobulletin 8.10.2015 pdf - 113 KB [113 KB]

 • Tillräckliga pensioner om fler arbetar fram till pensionsåldern
 • Skyddet av Europas natur: Det krävs en högre ambitionsnivå för att hejda förlusten av den biologiska mångfalden fram till 2020
 • Budgetåtgärder vidtas enligt den europeiska migrationsagendan för hanteringen av flyktingkrisen
 • EU-kommissionens första årliga kollokvium om grundläggande rättigheter ägde rum i Bryssel den 1–2 oktober
 • Kommissionen välkomnar FN:s nya Agenda 2030 för hållbar utveckling
 • Kapitalmarknadsunionen: en handlingsplan för finansieringen av företag och investeringar
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 25.9.2015 pdf - 140 KB [140 KB]

 • Finländarnas förtroende i topp för konsumentskyddet
 • Kommissionen godkänner statligt stöd till LNG-terminal i Björneborg
 • Kommissionen lanserar samråd för att undanröja hinder för gränsöverskridande samarbete
 • EU satsar på att få 12 miljoner långtidsarbetslösa tillbaka in på arbetsmarknaden
 • Kommissionen föreslår nytt domstolssystem för tvister mellan stat och investerare
 • Europeiska språkdagen firas i hela EU
 • Tillväxtkaravanen i Vasa 25.9 med EU- kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič i täten
 • EU:s kodvecka den 10–18 oktober 2015
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 10.9.2015 pdf - 139 KB [139 KB]

 • Du känner väl till det månatliga e-nyhetsbrevet?
 • EU:s kodvecka den 10–18 oktober 2015
 • EU:s byrå för grundläggande rättigheter: behandling i ett tidigt skede skulle minska utgifterna för irreguljära migranters hälsovård i EU
 • Kommissionen undersöker brittiska Mondis planer på förvärv av finska Walkis förpackningsverksamhet
 • Möjligheten till sjukvård i andra EU-länder fortfarande okänd
 • Tillväxtkaravanen i Vasa 25.9 med EU- kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič i täten
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 4.9.2015 pdf - 141 KB [141 KB]

 • Du känner väl till det månatliga e-nyhetsbrevet?
 • Kommissionen ger 35,6 miljoner euro till innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt finskt företag med bland mottagarna
 • EU-kommissionen föreslår hållbart fiske för Östersjöns fiskbestånd 2016
 • Fjärde omgången av kortfilmstävlingen Shining stars of Europe
 • Offentligt samråd om skatt på alkoholdrycker och småimportörernas ställning
 • Tillväxtkaravanen i energiska Vasa den 25.9 med EU- kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič i täten
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 13.8.2015 pdf - 129 KB [129 KB]

 • Kommissionen samarbetar med europeiska konsumentmyndigheter för att bättre kunna tillvarata konsumenternas rättigheter vid biluthyrning
 • Sysselsättning: Närmare 30 000 arbetstagare fick stöd av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter under 2013 och 2014
 • Kommissionens rekordstora investeringsplan på 13,1 miljarder euro för transport godkänns av medlemsstaterna
 • Eurobarometern våren 2015: Finländare är oroliga över ekonomin
 • Hur har reviderade kapitalkrav för banker påverkat utlåningen? Kommissionen samlar åsikter
 • Kommissionen bidrar med 53 miljoner euro i stöd för att förbättra Finlands gränsförvaltning
 • Omvandling av Europas energisystem – kommissionens sommarpaket för energi visar vägen
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletinen gör nu semesteruppehåll över sommaren och är tillbaka i mitten av augusti. Trevlig sommar!

Veckobulletin 18.6.2015 pdf - 131 KB [131 KB]

 • Spansk bank först ut i nytt studielånsystem för Erasmus+
 • EU:s tävling om den mest tillgängliga staden har börjat
 • En rättvisare och mer effektiv europeisk företagsbeskattning
 • Hur kan vi utveckla den cirkulära ekonomin?
 • Hur bör en global havspolitik se ut?
 • Hur bör EU främja arbetskraftsinvandring och rörlighet bland arbetstagare?
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 12.6.2015 pdf - 133 KB [133 KB]

 • Gradvis integrering av de europeiska energimarknaderna
 • Uppsagda inom IKT-branschen får 1,3 miljoner från globaliseringsfonden
 • EU:s byrå för bedrägeribekämpning Olaf ger handfasta resultat för EU:s skattebetalare
 • 94 % av finländarna vill att EU ska fortsätta att ge humanitärt bistånd
 • Hur kan vi utveckla den cirkulära ekonomin?
 • Hur bör en global havspolitik se ut?
 • Hur bör EU främja arbetskraftsinvandring och rörlighet bland arbetstagare?
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 29.5.2015

 • Tillståndet för naturen: en omfattande bedömningen ger ett blandat resultat
 • Utsläppshandeln: uppgifterna för 2014 visar att utsläppen minskar
 • EU-stadgan sätter de grundläggande rättigheterna i centrum för EU:s politik
 • Kommissionens budgetförslag för 2016: fokus på sysselsättning, tillväxt, migration och globala åtgärder
 • En satsning på miljövänlig och effektiv energi i EU
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 22.5.2015 pdf - 169 KB [169 KB]

 • Finland fortfarande bland de främsta innovatörerna i Europa
 • En heltäckande migrationsagenda för Europa
 • Komissionens landsspecifika rekommendationer för Finland
 • Ta gärna ett dopp! De europeiska badvattnen är fortfarande av hög kvalitet
 • Kommissionens agenda för bättre lagstiftning
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 8.5.2015 pdf - 240 KB [240 KB]

 • Vårprognosen 2015: Tillväxt som nyckel till återhämtning
 • Kommissionen utreder hur effektiv eldistributionen är
 • Europas säkerhetsagenda 2015–2020
 • Komissionens rapport om TTIP-avtalet
 • Mot ett öppnare samhälle med unga
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 30.4.2015 pdf - 196 KB [196 KB]

 • Kommissionen skickar meddelande om invändningar till Gazprom om påstått missbruk av dominerande ställning på gasförsörjningsmarknaden i Central- och Östeuropa
 • Mer frihet för EU-länderna att bestämma om användningen av GMO i livsmedel och foder
 • Europeiska ungdomsveckan på gång
 • Stor pott för projekt för företagarutbildning för unga i Norra Österbotten ur Erasmus+
 • Nya sätt för tillväxt efterlyses i tävlingen om sociala innovationen
 • EU beviljar 70 miljoner euro till kärnsäkerhet i Tjernobyl
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 17.4.2015 pdf - 132 KB [132 KB]

 • Kommissionen ger Google Shopping en varning, också Android undersöks
 • Tre nya livsmedel upptagna på EU:s förteckning över namnskyddade produkter
 • Hur lösa världens livsmedelsproblem?
 • Skrivtävling om EU:s utvidgning: finsk vinnare är Satu Haapaniemi
 • Nya sätt för tillväxt efterlyses i tävlingen om sociala innovationen
 • Vad tycker du om kapitalmarknadsunionen
 • Länktips
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 10.4.2015 pdf - 121 KB [121 KB]

 • Planerad utredning av konkurrenshinder inom e-handeln
 • Rapport om det europeiska medborgarinitiativet
 • Teija Tiilikainen med och planerar EU:s försvarsforskning
 • Mer bistånd behövs om millenniemålen ska nås
 • Ny strategi på gång för den digitala inre marknaden – delta i diskussionen!
 • Hjälp att hitta jobb utomlands i hotell- och restaurangbranschen
 • Nya sätt för tillväxt efterlyses i tävlingen om sociala innovationen
 • Vad tycker du om kapitalmarknadsunionen
 • Läs mer
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 27.3.2015 pdf - 122 KB [122 KB]

 • Kommissionen lanserar strategi för den digitala inre marknaden
 • Antalet dödsolyckor i trafiken fler än väntat inom EU
 • Mjölkkvoterna i EU avskaffas
 • Synpunkter på EU:s relationer till grannländerna efterlyses
 • Finland får 44 miljoner euro att investera i ett öppet och säkert Europa
 • Kommissionen efterlyser experter för Horisont 2020-programmet
 • Vad tycker du om kapitalmarknadsunionen
 • Videotävling för 13–15-åringar om europeiskhet
 • Läs mer
 • Lediga tjänster
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 20.3.2015 pdf - 132 KB [132 KB]

 • Kommissionen vill bekämpa bolagsskatteflykt
 • Jämförelse över EU-ländernas rättssystem
 • Synpunkter på EU:s relationer till grannländerna välkomnas
 • Kommissionen drar tillbaka 73 lagförslag för att rationalisera lagstiftningen
 • Vad tycker du om kapitalmarknadsunionen?
 • Videotävling för 13–15-åringar om europeiskhet
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kalender

Veckobulletin 6.3.2015 pdf - 105 KB [105 KB]

 • EU:s miljöpolitik ger resultat, men behöver skärpas ytterligare
 • Kommissionen uppmanar Finland att ändra sin skattelagstiftning beträffande leasing och uthyrning av fordon
 • Europeiska kommissionen bedömer Finlands offentliga finanser
 • Synpunkter på EU:s relationer till grannländerna välkomnas
 • Ny chef för kommissionens Stockholmskontor
 • Vad tycker du om kapitalmarknadsunionen?
 • Videotävling för 13–15-åringar om europeiskhet
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kalender

Veckobulletin 27.2.2015 pdf - 105 KB [105 KB]

 • Energiunionen ska ge störningsfri, konkurrenskraftig och hållbar energi till ett rimligt pris
 • Kommissionens rapporter om viseringsfria resor från västra Balkan
 • Finland i topp i EU-studie av det digitala samhället
 • EU-kommissionen hjälper Italien med flyktingströmmen till Lampedusa
 • Europeiska kommissionen inbjuder till samråd om kapitalmarknadsunionen
 • Videotävling för 13–15-åringar om europeiskhet
 • Länkar
 • Lediga tjänster
 • Kalender

Veckobulletin 20.2.2015 pdf - 119 KB [119 KB]

 • Europeiska kommissionen organiserar samråd om kapitalmarknadsunionen
 • Öppnare och mer rättvis företagsbeskattning inom EU
 • Professor Mart Saarma blir vice ordförande för Europeiska forskningsrådet
 • Ålands program för landsbygdsutveckling får grönt ljus
 • Videotävling för 13–15-åringar om europeiskhet
 • Skrivtävling för unga på temat utvidgning
 • Sista veckan för anmälan till RegioStars
 • Länkar
 • Rekrytering
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 13.2.2015 pdf - 119 KB [119 KB]

 • Ekonomisk vinterprognos – ljusare utsikter men risker kvarstår
 • Finländarna fortsatt oroliga för den ekonomiska situationen, men majoriteten är optimistisk gällande EU:s framtid
 • Kommissionen vill arbeta för en global hållbar utveckling
 • Videotävling för 13–15-åringar om europeiskhet
 • Skrivtävling för unga på temat utvidgning
 • Ett par veckor kvar att anmäla sig till RegioStars
 • Länkar
 • Rekrytering
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 6.2.2015 pdf - 126 KB [126 KB]

 • EU:s översättningstävling Juvenes Translatores är avgjord: Finlands vinnare kommer från Jyväskylä
 • Mons och Plzeň Europas kulturhuvudstäder 2015
 • Ledande forskningsinstitutioner sparrar forskningen i underpresterande EU-länder
 • Junckerkommissionen satsar en miljard euro på jobb åt unga
 • Skrivtävling för unga på temat utvidgning
 • Några veckor kvar att anmäla sig till RegioStars
 • Länkar
 • Rekrytering
 • Evenemang

Veckobulletin 30.1.2015 pdf - 117 KB [117 KB]

 • EU ökar det humanitära biståndet till Ukraina
 • Nya regler för EU:s öppenhetsregister
 • Tiden inne för nya dataskyddsregler
 • EU stöder europeiska intelligenta trafikinformationstjänster
 • Skrivtävling för unga på temat utvidgning
 • Fyra veckor kvar att anmäla sig till RegioStars
 • Länkar
 • Rekrytering
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 23.1.2015 pdf - 115 KB [115 KB]

 • Sysselsättning och social utveckling – de viktigaste faktorerna för att klara krisen
 • EU stöder forskningsprojekt för bekämpning av ebola
 • Kommissionen utfärdar riktlinjer för att främja strukturreformer och investeringar
 • Ny rådgivningstjänst om finansieringsinstrument
 • Skrivtävling för unga på temat utvidgning
 • Fem veckor kvar att anmäla sig till RegioStars
 • Länkar
 • Rekrytering
 • Kommande evenemang

Veckobulletin 16.1.2015 pdf - 118 KB [118 KB]

 • Bättre skydd för våldsoffer överallt i EU
 • Besparingar på upp till 48 miljoner euro tack vare nya regler för gränsöverskridande domar
 • Kommissionen presenterar investeringsplan för strategiska investeringar
 • Vad anser EU-invånarna om investeringsskyddet i handelsförhandlingarna mellan EU och USA?
 • Skrivtävling för unga på temat utvidgning
 • Sex veckor kvar att anmäla sig till RegioStars
 • Länkar
 • Rekrytering
 • Kommande evenemang

Veckobulletinen 2014

Veckobulletinen 2013

Veckobulletinen 2012

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 20/11/2015  |Till början