Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya meddelanden (de senaste; de tidigare meddelandena finns under rubriken "Arkiv")
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Europeiska kommissionens representation i Finland publicerar meddelanden om kommissionens och representationens verksamhet på svenska och finska.

2015

[12.1.2015] EU lanserar Europaåret för utvecklingssamarbete 2015

2014

[15.12.2014] Jyrki Katainen förbereder investeringsoffensiv i EU

[8.12.2014] EU stödjer långdistansresor med bränslecellbilar I Finland

[4.11.2014] Höstprognosen 2014: Långsam återhämtning med mycket låg inflation

[24.10.2014] Lahtis ansöker om att bli Europas miljöhuvudstad 2017

[23.10.2014] EU storsatsar på ebolaforskning

[14.10.2014] Kommissionen föreslår 1,4 miljoner euro i stöd till f.d. varvsanställda i Finland

[13.10.2014] Europeiska kommissionen och databranschen ingår partnerskap för att lära sig behärska ”stordata”

[10.10.2014] Europeiska kodveckan växer 11–17 oktober 2014

[7.10.2014] EU-kommissionen sluter avtal med Finland om tillväxt och sysselsättning

[6.10.2014] Minskad arbetslöshet men fortsatt instabil återhämtning i EU

[6.10.2014] Hållbarhet prioriteras i kommissionens förslag till flerårig fiskeriförvaltningsplan för Östersjön

[2.10.2014] Skolan måste bli bättre på att lära ut digitala färdigheter

[26.9.2014] Säkrare kosmetika tack vare nya EU-regler

[25.9.2014] Europeiska språkdagen – mångfalden är en del av oss

[22.9.2014] Erasmusstudenter har stora fördelar på arbetsmarknaden

[19.9.2014] Rörligheten för arbetstagare viktig för att ta itu med befolkningsutveckling och kompetensbrist i EU

[18.9.2014] EU:s instrument för små och medelstora företag: De första 155 bidragen har beviljats

[18.9.2014] Finland delar med sig av sina erfarenheter av ungdomsgarantin

[16.9.2014] Nu startar Europeiska trafikantveckan 2014 – ˮOur streets, our choiceˮ

[16.9.2014] Undersökning visar att EU:s inre marknad för forskning är beroende av nationella reformer

[11.9.2014] Tvångsarbete – kommissionen uppmanar EU-länderna att följa nytt ILO-protokoll

[11.9.2014] EU och medlemsländerna måste göra mer för att stärka industrins konkurrenskraft visar nya rapporter

[11.9.2014] 11,9 miljarder euro för att förbättra Europas transportförbindelser

[9.9.2014] Investeringar i utbildning avgörande för tillväxten och sysselsättningen i EU

[19.8.2014] EU:s stöd till humanitära insatser

[13.8.2014] Rörelse med tankens kraft

[12.8.2014] Mer humanitärt bistånd till Ukraina från EU

[8.8.2014] Förbättringar i kryssningsfartygens säkerhet med hjälp av EU-finansiering

[6.8.2014] Applikation som utvecklats med hjälp av ett EU-projekt ska minska matavfall

[5.8.2014] EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap hjälper till i katastrofsituationer

[1.8.2014] EU utvecklar system för självparkerande bilar

[31.7.2014] Nästan 36 miljoner förfalskade varor beslagtogs vid EU:s gränser 2013

[30.7.2014] EU ger 17,5 miljoner euro i stöd åt fem delvis finländska projekt inom transportinfrastukturen

[29.7.2014] EU ger 101 miljoner euro för strukturella reformer i Moldavien

[28.7.2014] EU ger 5 miljoner extra medel till Gaza

[24.7.2014] EU ger innovationsstöd åt fem finska småföretag

[23.7.2014] Kommissionen föreslår högre men ändå uppnåeliga energibesparingsmål för 2030

[23.7.2014] Förhandlingarna om handelsavtal mellan EU och södra Afrikas region har avslutats

[22.7.2014] Kommissionen och Europeiska investeringsfonden ger 25 miljarder för mer finansiering av små och medelstora företag

[22.7.2014] Kommissionen ger 100 miljoner euro till Snabbspåret till innovation

[18.7.2014] Samarbete mellan kommissionen och medlemsländerna leder till bättre skydd för nätspelande konsumenter

[16.7.2014] Europaparlamentet godkände utnämningen av fyra nya kommissionärer

[14.7.2014] Nätspel om pengar: Kommissionen rekommenderar principer som skyddar konsumenterna

[10.7.2014] Erasmus: nytt år, nya rekord

[10.7.2014] Finland inför EU-domstolen för brister i fråga om likabehandling i arbetslivet oavsett ras

[9.7.2014] EU-industripartnerskap söker den första miljarden euro för innovationsprojekt

[2.7.2014] Högre återvinningsmål för att driva på övergången till en cirkulär ekonomi med nya jobb och hållbar tillväxt

[2.7.2014] Bo och arbeta i bättre byggnader

[1.7.2014] Kommissionen lägger fram åtgärder för bättre skydd och tillsyn av efterlevnaden av immateriella rättigheter

[1.7.2014] Många i EU märker inte av den ekonomiska återhämtningen

[26.6.2014] Snabbare och bättre offentliga tjänster för företag och medborgare

[26.6.2014] Återhämtning för Nordostaltantens fiskebestånd, men allvarligt överfiske i Medelhavet

[25.6.2014] Ny app om trafikregler i EU

[23.6.2014] Väldigt många nya samarbetspartner till flaggskeppsprojektet Graphene

[19.6.2014] Framsteg för patientsäkerheten - men mer behövs

[18.6.2014] Refit – Kommissionen gör EU-lagstiftningen lättare, enklare och billigare

[18.6.2014] Kommissionen finansierar 19 europeiska åtgärder för att få människor att välja hållbara transportmedel

[18.6.2014] Nytt europeiskt färdighetspass underlättar rekrytering inom hotell- och restaurangbranschen

[11.6.2014] EU:s budgetförslag för 2015 kommer att bidra till ekonomisk tillväxt i Europa trots ekonomiska begränsningar

[9.6.2014] EU lägger fram sin arbetsmiljöstrategi för 2014–2020

[4.6.2014] Bonnkonferensen - EU vill höja ambitionen för de globala klimatåtgärderna

[2.6.2014] EU:s Östersjöstrategi – femte årliga forumet

[28.5.2014] Energitrygghet: En övergripande strategi för större leveranssäkerhet

[28.5.2014] EU:s digitala agendan gör goda framsteg

[27.5.2014] Utmärkt vattenkvalitet vid de flesta badplatser i Europa

[20.5.2014] EU-tips för en bekymmersfri semester utomlands

[13.5.2014] Kommissionen välkomnar ett nytt direktiv om utstationering av arbetstagare

[12.5.2014] Eurobarometer: mer tillit och optimism i EU

[8.5.2014] Havsrelaterad innovation kan bidra till hållbar tillväxt

[28.4.2014] Från solljus till jetbränsle: EU-projekt först med förnybart flygfotogen

[24.4.2014] Ny undersökning visar ökat missnöje med arbetsvillkor

[16.4.2014] Energieffektivitet i byggnader: Kommissionen väcker talan mot Belgien och Finland p.g.a. bristande införlivande

[15.4.2014] Europeiska kommissionen belyser frågorna kring internationella familjer och inleder ett samråd om ytterligare insatser

[14.4.2014] Jämställdhet mellan kvinnor och män – kontinuerliga framsteg genom EU-åtgärder

[14.4.2014] Grundläggande rättigheter: EU-stadgans betydelse växer för medborgarna

[10.4.2014] Hälsovården alltid nära till hands: fullt utnyttjande av m-Hälsans fulla potential

[9.4.2014] Europeiska kommissionen föreslår ökat aktieägarengagemang och större inflytande över lönerna i Europas största företag

[8.4.2014] Förslag om tuffa normer för civila drönare

[1.4.2014] Flexiblare visumregler för att främja tillväxt och sysselsättning

[27.3.2014] Kommissionens färdplan för att täcka den europeiska ekonomins långfristiga finansieringsbehov

[25.3.2014] Fler och bättre ekologiska produkter

[25.3.2014] Bredband – ett geografiskt lotteri som förvirrar konsumenterna enligt nya studier

[25.3.2014] Framsteg för konsumentsäkerheten – EU:s system för snabbt informationsutbyte om farliga produkter fyller tio år

[5.3.2014] EU-kommissionen stöder Ukraina

[5.3.2014] Finlands makroekonomi fortfarande i obalans

[4.3.2014] Finland hör fortfarande till EU:s innovationsledare

[3.3.2014] Eurobarometerundersökningen om klimatfrågor publicerad

[25.2.2014] Ekonomisk återhämtning i sikte

[25.2.2014] Kommissionen varnar Ahlstrom och Munksjö för vilseledande uppgifter i ett koncentrationsärende

[20.2.2014] EU satsar på kust- och havsturism

[17.2.2014] Undersökning tyder på 300 miljoner fler kunder för telekomföretagen när roamingavgifterna slopas

[4.2.2014] Kommissionen godkänner investeringsstöd för förgasningsanläggningen för ”energiproduktion från avfall” i Lahtis

[3.2.2014] Kommissionen presenterar EU:s första rapport om insatserna mot korruption

[28.1.2014] Dataskyddsdagen 2014: Viviane Reding efterlyser en ny överenskommelse om dataskydd för Europa

[22.1.2014] EU-kommissionen vill se industriell renässans nu

[15.1.2014] Stort evenemang om framtiden för sociala företag

[14.1.2014] EU belönar forskare mitt i karriären med 575 miljoner euro

2013

[2.12.2013] Europeiska kommissionen kräver att den finska tillsynsmyndigheten avstår från sina planer på att avreglera de fasta termineringstaxorna

[20.11.2013] Finland inför EU-domstolen på grund av sämre rättigheter för personer som arbetat i andra EU-länder

[13.11.2013] Den europeiska planeringsterminen 2014: att stärka återhämtningen

[11.11.2013] EU:s årliga Östersjöforum – full fart framåt för EU:s första makroregion

[5.11.2013] Ekonomisk höstprognos 2013: gradvis återhämtning, externa risker

[23.10.2013] Gemensam momsdeklaration ska underlätta för företag

[17.10.2013] Ett enhetligt EU-omfattande transportnät -TEN-T

[16.10.2013] EU-kommissionen vill anslå 9,8 miljoner euro till Nokiaanställda i Finland

[7.10.2013] Andra rundan av förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) ställs in pga nedskärningarna i USA:s administration

[2.10.2013] Ekonomista och monetära unionens framtid: kommissionen föreslår idéer för djupare social integration

[26.9.2013] Kärlek är... flerspråkighet

[25.9.2013] Ung finsk forskare vann EU-pris

[18.9.2013] Nya åtgärder för att återupprätta förtroendet för riktmärken efter Euribor- och Liborskandalerna

[17.9.2013] EU-kommissionen tar krafttag mot ”lagliga droger”

[4.9.2013] EU hoppas att förtroendet för den globala ekonomin återställs på G20-mötet

[2.9.2013] Nu kan skolorna registrera sig till 2013 års tävling för unga översättare

[14.8.2013] Konstgjorda insektsögon kan förhindra olyckor

[7.8.2013] Bättre rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

[6.8.2013] Stora skillnader – upp till 774 % – medlemsstaterna emellan i priserna på mobiltelefonsamtal

[5.8.2013] Under 2012 beslagtog tullmyndigheterna förfalskade varor till ett värde av 1 miljard euro vid EU:s gränser

[1.8.2013] Fler frekvenser för Wi-Fi-nät

[24.7.2013] Nya regler om betaltjänster för konsumenter och återförsäljare

[23.7.2013] Finland och 8 andra EU-länder får skjuta upp införandet av mobilt bredband 4G

[23.7.2013] Den inre marknaden fungerar ännu inte perfekt ur konsumentens synvinkel

[23.7.2013] Eurobarometern våren 2013 visar ökad optimism

[19.7.2013] EU tilldelar 287 forskare i början av karriären 400 miljoner euro

[17.7.2013] Flygsäkerhet: EU-länderna stöder nya viloregler för flygbesättningar

[15.7.2013] Europeiska kommissionens representation i Finland och Europaparlamentets informationskontor i Finland deltar också i år i SuomiAreena i Björneborg i juli

[12.7.2013] Nya EU-regler mot vilseledande information och för säkrare kosmetika på butikshyllorna

[12.7.2013] 2013 års journalistpris för artikel om hälsa

[11.7.2013] Två av fem i EU har ett europeiskt sjukförsäkringskort

[11.7.2013] Kommissionen satsar 100 miljoner på nystartade teknikföretag

[10.7.2013] EU och näringslivet går samman för att investera 22 miljarder euro i forskning och innovation

[10.7.2013] Kommissionen föreslår en gemensam rekonstruktions- och avvecklingsmekanism för bankunionen

[9.7.2013] Bättre konsumenträttigheter för 120 miljoner semesterresenärer

[8.7.2013] Erasmusstudenterna är nu tre miljoner

[8.7.2013] Kommissionen finansierar 18 EU-initiativ för hållbara transporter

[8.7.2013] Enklare tullformaliteter för fartyg

[5.7.2013] Av européerna oroar sig 80 % för produkters miljöpåverkan

[5.7.2013] Aktivt och sunt åldrande: städer och regioner i EU får utmärkelser för framstående projekt

[3.7.2013] Kommissionen investerar 281,4 miljoner euro i nya miljö- och klimatprojekt

[2.7.2013] Kommissionen godkänner stöd för investeringar i infrastruktur vid Vasa flygplats

[2.7.2013] Startskott för den europeiska alliansen för lärlingsutbildning

[28.6.2013] Politisk överenskommelse om den gemensamma jordbrukspolitiken

[26.6.2013] E-förvaltningen i Europa går framåt

[25.6.2013] Bättre tillgång till företagsfinansiering: nu finns strukturfonderna också på EU:s webbplats

[20.6.2013] Motiverat yttrande åt Finland för regler mot skatteflykt

[12.6.2013] Kommissionen föreslår att utöka det automatiska informationsutbytet i EU för att bekämpa skatteundandragande

[11.6.2013] Kommissionen rekommenderar kollektiv prövning för bättre rättsskydd

[10.6.2013] Årsrapport om EU:s varningssystem för livsmedel och foder

[5.6.2013] Lettland redo införa euron 2014

[29.5.2013] Landsspecifika rekommendationer 2013

[23.5.2013] Kommissionen föreslår en uppgradering av 300 viktiga hamnar

[21.5.2013] Badvattnet i Finland i gott skick

[14.5.2013] Europeiska unionen med på festivalen "Världen i byn" 25-26.5.2013

[8.5.2013] Kommissionens 12 nya åtgärder för att öka medborgarnas rättigheter

[7.5.2013] Nya, smartare regler för säkrare livsmedel

[3.5.2013] Enligt kommissionens vårprognos 2013 återhämtar sig EU-ekonomin långsamt från en djup recession

[2.5.2013] Europadagen den 8 maj på Kampens torg – på scenen statsministern och 17 andra politiker samt kulturprogram

[23.4.2013] Bekämpning av skatteundandragande och skatteflykt: kommissionen inrättar en plattform för god förvaltning i skattefrågor

[10.4.2013] EU-kommissionen har gjort fördjupade granskningar av makroekonomiska obalanser i 13 medlemsstater

[26.3.2013] Den sociala krisen i EU blir värre visar ny kvartalsrapport

[26.3.2013] EU bättre på innovation men klyftan mellan länderna ökar enligt ny resultattavla

[22.3.2013] Uppsagda arbetstagare i Finland, Sverige, Danmark, Italien, Rumänien, Spanien och Österrike får 24,2 miljoner euro genom EU:s globaliseringsfond

[21.3.2013] Angry Birds, Skypes och Spotifys skapare rådger EU – första etappen av initiativet ”Startup Europe”

[19.3.2013] En hållbar avfallshantering - kommissionen hjälper medlemsländerna att komma i kapp

[13.3.2013] Kommissionen föreslår nya rättigheter för flygresenärer

[12.3.2013] EU-kommissionen går vidare med sysselsättningsinitiativet för ungdomar

[11.3.2013] Totalt stopp för djurförsök i EU för kosmetiska produkter

[7.3.2013] Hur tar vi hand om plastavfall? Ny grönbok inleder EU-täckande diskussion

[7.3.2013] Ny symbol visar vilka läkemedel som ska övervakas

[6.3.2013] Nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

[1.3.2013] Bättre skydd för bussresenärer inom EU

[20.2.2013] Debatt med medborgarna om Europas framtid

[19.2.2013] 15:e resultattavlan för inre marknaden slår nytt rekord

[14.2.2013] Fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner

[13.2.2013] Säkrare produkter och lika spelregler på den inre marknaden

[7.2.2013] Kommissionen undersökte övergångssummor inom fotboll

[5.2.2013] EU-kommissionen lagstiftar för starkare skydd av euron

[5.2.2013] Kemikalierna har blivit säkrare i Europa

[30.1.2013] Europas järnväg står inför ett vägval: kommissionen antar förslag till ett fjärde järnvägspaket

[30.1.2013] EU:s journalistpris för folkhälsa delas ut för fjärde gången

[28.1.2013] Europeiska dataskyddsdagen 2013 - På väg mot en tillförlitlig och modern dataskyddslagstiftning i EU

[28.1.2013] Gymnasist från Åbo finsk etta i EU:s översättningstävling

[24.1.2013] Kommissionen sänder Finland 2 motiverade yttranden

[24.1.2013] EU lanserar en strategi för rena drivmedel

[23.1.2013] Kommissionen godkänner finskt stöd till investeringar i renare fartyg

[22.1.2013] 302 toppforskare får EU-bidrag

[8.1.2013] Sysselsättning och social utveckling: ökande klyftor och större risk för långvarig utestängning

2012

[21.12.2012] Ny ansökningsomgång för Europa direkt-kontor

[21.12.2012] God jul!

[18.12.2012] Nobel-pengarna hjälper 23 000 barn som drabbats av krig

[13.12.2012] Toppmötet 13—14.12.2012

[10.12.2012] Du och jag fick Nobels fredspris!

[10.12.2012] Kommissionens vice ordförande Olli Rehn intervjuades i representationen

[28.11.2012] Den årliga tillväxtstrategin för 2013: vägen till återhämtning

[22.11.2012] Läs webbtidningen Europa!

[14.11.2012] Fler kvinnor i bolagsstyrelserna!

[14.11.2012] Fantastisk finsk framgång i temaårets tävling!

[25.10.2012] Läs webbtidningen Europa!

[23.10.2012] Kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2013

[12.10.2012] Nobels fredspris till EU

[11.10.2012] Läs webbtidningen Europa!

[9.10.2012] Seminarium om den inre marknadens framtid i riksdagen 16.10

[5.10.2012] Sydkarelarna oroliga för den ökade organiserade brottsligheten vid EU:s östgräns

[4.10.2012] Enligt stresstester för kärnkraftverk är säkerheten hög, men ytterligare förbättringar behövs

[3.10.2012] Kommissionsledamot Šemeta med ansvar för skattefrågor i Finland 1—2 oktober

[24.9.2012] Möt författaren Herman Koch

[20.9.2012] Läs webbtidningen Europa!

[17.9.2012] Europeiska språkdagen 26.9

[14.9.2012] Vice ordförande Tajani och jordbrukskommissionär Cioloş i Finland

[12.9.2012] Kommissionsordförande Barrosos tal om tillståndet i unionen

[12.9.2012] Kommissionen ger förslag om banktillsyn

[7.9.2012] Seminariet "EU-Russia Trade and Economic Relations: WTO Accession and Beyond" den 7 september på Fiskartorpet

[6.9.2012] Läs webbtidningen Europa!

[3.9.2012] 2012 års Juvenes Translatores -översättningstävling för unga inleds

[31.8.2012] Södra Österbotten tudelat i sitt förhållande till EU

[24.8.2012] Läs webbtidningen Europa!

[22.8.2012] Olli Rehns tal den 22 augusti

[14.8.2012] Konstens natt i Europasalen den 23 augusti

[8.8.2012] European Space Expo på Narinken i Helsingfors

[1.8.2012] Roboten som sjunger om säkra leksaker har gjort en musikvideo!

[26.7.2012] EU:s journalistpris för folkhälsa — sista chansen att delta!

[1.7.2012] Toppmötet 28.-29.6.2012

[28.6.2012] Lägre roamingpriser – mobila datatjänster, telefoni och sms blir billigare i EU

[26.6.2012] Kommissionens representation i Finland på Finlandsarenan i Björneborg

[7.6.2012] Läs webbtidningen Europa!

[1.6.2012] Europeiska unionens nya ekonomiska förvaltning 1.6.2012

[30.5.2012] Kommissionen presenterade de landsspecifika rekommendationerna 2012 och slutsatserna av en ingående bedömning

[24.5.2012] Läs webbtidningen Europa!

[23.5.2012] Badvattnet i Europa är i gott skick

[15.5.2012] Mera ut av EU på festivalen Världen i byn

[10.5.2012] 'Weddings and Other Disasters' (Matrimoni e altri disastri) repris 11.5 kl. 18.00

[9.5.2012] Europadagen firas med en hyllning till EU:s grundare

[9.5.2012] Europadagen firas på Kampen 9.5.2012

[9.5.2012] Fjärde omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa

[9.5.2012] Läs webbtidningen Europa!

[4.5.2012] Invånarna i Päijänne-Tavastland ser EU:s nya medborgarinitiativ som en positiv påverkningskanal

[18.4.2012] Läs webbtidningen Europa!

[16.4.2012] Invånarna i Egentliga Finland tror på bioteknologins möjligheter

[10.4.2012] Läs webbtidningen Europa!

[3.4.2012] Ökat samarbete med Östersjöstrategin

[2.4.2012] Seminarium: Finanskrisens politiska, ekonomiska och industriella konsekvenser

[20.3.2012] Finland öppnade officiellt europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

[16.3.2012] Eurobarometer om allmänna opinionen i EU

[13.3.2012] Bjud in en senior till skolan!

[8.3.2012] Läs webbtidningen Europa!

[17.2.2012] Allmänna rapporten om EU:s verksamhet 2011

[8.2.2012] Handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (ACTA) undertecknades den 26 januari

[3.2.2012] EU-tävlingen för unga översättare avgjord

[1.2.2012] Lekande lätt att lära sig om EU

[27.1.2012] Kommissionen föreslår reform av uppgiftsskyddet

[19.1.2012] Läs webbtidningen Europa!

[18.1.2012] EU-kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot Ungern

[12.1.2012] Inget stoppar en ex-rökare!

[2.1.2012] Danmark som EU-ordförande

[18.12.2012] Passagerares rättigheter: bättre skydd för européer när de färdas till sjöss

[12.12.2012] EU-kommissionen vill modernisera EU:s bolagsrätt och bolagsstyrning

[28.11.2012] En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union: inledningen till en debatt om Europa

[28.11.2012] Den årliga tillväxtstrategin för 2013: vägen till återhämtning

[28.11.2012] Rapport om varningsmekanismen: Stöd till makroekonomisk anpassning i EU

[26.11.2012] Det europeiska jobbsökarnätverket Eures förbättras

[26.11.2012] Gymnasister provar på sina talanger som översättare

[23.11.2012] Det handlar om EU. Det handlar om dig. Delta i debatten under Europaåret för medborgarna 2013.

[20.11.2012] Kommissionen presenterar den nya strategin En ny syn på utbildning

[19.11.2012] Teknik-vd:ar och ledare sparkar igång EU:s nya styrelse för molntjänster

[19.11.2012] Större inriktning på IT och entreprenörsanda i skolorna behövs, enligt ny rapport

[15.11.2012] Det är dags att fullborda den inre marknaden för energi

[14.11.2012] Fler kvinnor i bolagsstyrelserna!

[9.11.2012] Kända europeiska profiler uppmanar EU:s ledare att stödja Erasmus

[8.11.2012] Cars 2020 - för en stark, konkurrenskraftig och hållbar bilindustri i EU

[7.11.2012] Kommissionen godkänner Outokumpus förvärv av Inoxum på vissa villkor

[7.11.2012] Höstprognos för 2012-14: en färd över stormigt hav

[29.10.2012] Snabbare och enklare att söka EU-medel

[24.10.2012] Kommissionen föreslår en ny fond för EU-bistånd till de personer som har det sämst ställt

[23.10.2012] Kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2013

[19.10.2012] French Films från Finland fick EU:s musikpris Ebba

[19.10.2012] Kommissionen föreslår att f.d. Nokiaanställda får stöd från EU:s globaliseringsfond

[17.10.2012] Nytt förslag från EU-kommissionen för att minimera biobränsleproduktionens klimatpåverkan

[12.10.2012] Erasmus för unga företagare har gett stöd till över 2 600 företagare

[10.10.2012] Industriell revolution återför industrin till Europa

[4.10.2012] Enligt stresstester för kärnkraftverk är säkerheten hög, men ytterligare förbättringar behövs

[3.10.2012] Åtgärdspaket för andra inremarknadsakten

[28.9.2012] EU måste göra mer för att skydda ensamkommande barn

[25.9.2012] Europeiska språkdagen: Flerspråkig magi, från ”speak-dating” och cocktails till skoj i ”biblioteksbadet”

[18.9.2012] EU:s idrottsforum kräver slut på uppgjorda matcher

[13.9.2012] Blå tillväxt: Kommissionen lägger fram förslag för hållbar tillväxt från havs- och sjöfartssektorn

[12.9.2012] Kommissionen föreslår nya befogenheter för ECB för banktillsyn som del av en bankunion

[11.9.2012] Åldrande lärare en utmaning för EU:s utbildningssektor

[10.9.2012] EU:s ungdomsrapport prioriterar sysselsättning och social inkludering

[10.9.2012] Yngre elitforskare får 800 miljoner i forskningsmedel från EU

[3.9.2012] Nu börjar registreringen till 2012 års tävling för unga översättare

[22.8.2012] EU välkomnar Rysslands anslutning till WTO

[13.8.2012] Nya regler om e-avfall träder i kraft

[8.8.2012] Konstens natt i Europasalen den 23 augusti

[8.8.2012] European Space Expo på Narinken i Helsingfors

[31.7.2012] Fler energisnåla byggnader för att öka tillväxten

[30.7.2012] Säkerhetsbranschen: kommissionen lägger fram program för tillväxt

[25.7.2012] Ungdomarnas engagemang i trafiksäkerheten måste ökas

[24.7.2012] EU:s tullmyndigheter beslagtar över 100 miljoner förfalskade varor

[20.7.2012] Kommissionen samråder om hur man ska hjälpa offer för trafikolyckor utomlands

[19.7.2012] Antalet misstänkta bedrägerier mot EU-medel har minskat

[17.7.2012] Säkrare reglering av biocidprodukter

[17.7.2012] Öppen tillgång till forskningsresultat ger innovationsuppsving

[13.7.2012] Tuffare regler för fordonskontroll ska rädda liv

[12.7.2012] EU för samman religiösa ledare för att diskutera demografiska utmaningar

[11.7.2012] Kommissionen vill skärpa strafflagen mot bedragare

[11.7.2012] Lägre utsläpp från bilar bra för klimat, konsumenter och jobb

[10.7.2012] Barn med behov av särskilt stöd i undervisningen och funktionshindrade missgynnas av skolan

[9.7.2012] EU-medborgare oroliga för it-säkerheten på nätet

[9.7.2012] EU investerar 8,1 miljarder euro i forskning och innovation för tillväxt och jobb

[4.7.2012] Kolla ny telefonapp med dina passagerarrättigheter när du reser i sommar

[3.7.2012] Kommissionen föreslår lagstiftning för att förbättra konsumentskyddet inom finansiella tjänster

[3.7.2012] EU utformar sin politik för Arktis

[2.7.2012] Lärlingsplatser och praktik i kampen mot ungdomsarbetslöshet

[27.6.2012] Kommissionen föreslår konkreta åtgärder mot skattebedrägerier

[21.6.2012] Av finländarna kan 75 % tala ett främmande språk

[14.6.2012] Flygresenärers rättigheter blir tydligare

[12.6.2012] Kommissionen godkänner den finska kortfristiga exportkreditförsäkringen

[8.6.2012] Ökad tillväxt genom bättre styrning av den inre marknaden och främjande av tjänstesektorn

[6.6.2012] Nya krishanteringsåtgärder för att undvika framtida bankakuter

[6.6.2012] Nya rekommendationer till stöd för bilindustrin

[4.6.2012] Ny förordning för gränsöverskridande e-signaturer och e-identifiering på den digitala inre marknaden

[23.5.2012] Badvattnet i Europa är i gott skick

[22.5.2012] Kommissionen inleder en fördjupad utredning av Outokumpus föreslagna förvärv av Inoxum

[11.5.2012] Vårprognosen 2012–2013 – Mot en långsam återhämtning

[9.5.2012] Europeiska kommissionens budskap på Schumandagen

[8.5.2012] Det största offentliga samrådet någonsin om medborgarrättigheter

[8.5.2012] Erasmus studentutbytena ökar med rekordartade 8,5 %

[8.5.2012] Färre farliga produkter hamnar på marknaden i EU

[7.5.2012] EU:s klimatforskningsprojekt Pegasos kör igång

[25.4.2012] Investeringar i tillväxt och sysselsättning i EU:s budgetförslag för 2013

[16.4.2012] Skräpet blir till guld – från avfall till tillgång?

[4.4.2012] Det ska bli lättare att omregistrera bilen i ett annat EU-land

[2.4.2012] Europeiska kommissionens vice ordförande Olli Rehn, tal 2.4.2012 suomi (fi) (på engelska)

[30.3.2012] EU:s medborgarinitiativ börjar gälla

[26.3.2012] Vinnarna i tävlingen för unga översättare tar emot sina priser i Bryssel

[20.3.2012] Finland öppnar officiellt europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012

[12.3.2012] Slå ner på vinningen av brott för att se till att brott inte lönar sig

[9.3.2012] Fortfarande svårigheter för EU-medborgare att utöva sin kommunala röstträtt

[5.3.2012] EU:s höga representant för utrikes frågor och säkherhetspolitik Catherine Ashton besöker Lappland

[5.3.2012] Spräck glastaket som håller kvinnor utanför bolagsstyrelserna

[23.2.2012] Ekonomisk prognos: En mild recession i euroområdet med tecken på stabilisering

[16.12.2012] EU planerar för tillräckliga, trygga och bärkraftiga pensioner

[10.2.2012] Känner du till nödnumret?

[8.2.2012] En stadga för europeiska stiftelser

[7.2.2012] Finland hör till innovationsledarna i EU

[6.2.2012] Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso gratulerar Finlands tillträdande president Sauli Niinistö

[3.2.2012] EU-tävlingen för unga översättare avgjord

[1.2.2012]Berätta för kommissionen hur vi kan producera och konsumera mer hållbart

[27.1.2012] Förfalskning av euromynt 2011

[25.1.2012] Kommissionen föreslår reform av uppgiftsskyddet

[23.1.2012] Gemensam jordbrukspolitiken redan i 50 år

[19.1.2012] EU-kommissionen vill förbättra djurskyddet

[18.1.2012] EU-kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot Ungern

[13.1.2012] Avfall skapar jobb och sparar pengar

[13.1.2012] Gemensam webbportal för gränsöverskridande moms

[13.1.2012] EU-invånarna vill vara aktiva som äldre, visar ny studie

[11.1.2012] Handelsplan fördubblar den europeiska e-handeln fram till 2015

[11.1.2012] Enklare att betala säkert via kort, internet och mobilen

[10.1.2012] Webbplatser som erbjuder konsumentkrediter får underkänt av EU

 

Arkiv

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Dina rättigheter, din framtid
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 12/01/2015  |Till början