Sökväg


Om oss
Om representationen

Redigering, produktion och distribution av den elektroniska och tryckta versionen av tidskriften EUROPA
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/04/2014

Editing, Production and Distribution of the Electronic and Printed version of the EUROPA Magazine for the European Commission Representation in Finland

Europeiska kommissionens representation i Finland har offentliggjort en anbudsinfordran för att hitta en samarbetspartner för tidskriften EUROPA. Europeiska unionens officiella tidning 16.4.2014/S 075-128887

  Europeiska unionens officiella tidning 16.4.2014/S 075-128887

  Anbuden ska vara inlämnade senast den 26 maj 2014 kl. 16.00.

  Närmare uppgifter om anbudsförfarande och anbudsdokument: 

  Anbudsinfordran pdf - 48 KB [48 KB]

  Bilagor        

  Kravspecifikation pdf - 168 KB [168 KB]  

  II  Utkast till avtal med bilagor pdf - 167 KB [167 KB] (på engelska)

  III  Pristabell pdf - 65 KB [65 KB]

  IV  Försäkran på heder och samvete pdf - 37 KB [37 KB]

  Checklista för urvalskriterierna pdf - 114 KB [114 KB] (på engelska)

  VI  Tabeller för uppgifter om anbudsgivarens finansiella kapacitet excel8book - 51 KB [51 KB]

  Editing, Production and Distribution of the Electronic and Printed version of the EUROPA Magazine for the European Commission Representation in Finland
  Invitation to tender PO/2014-10/HEL, Contract notice published in EU O.J. 2014/ S 75 on 16/04/2014

  Tender documents

  Invitation to tender pdf - 44 KB [44 KB]

  Annexes:

  I Tender Specifications pdf - 140 KB [140 KB]

  II Draft Contract and annexes pdf - 167 KB [167 KB]

  III Price Table pdf - 39 KB [39 KB]

  IV Declaration of Honour pdf - 32 KB [32 KB]

  V Checklist with reference to the selection criteria pdf - 114 KB [114 KB]

  VI Tables relating to the financial capacity of the tenderer excel8book - 55 KB [55 KB]

  Fråga 12.5.2014:

  Punkt 10.1.b Finansiell och ekonomisk kapacitet i kravspecifikationen

  I denna punkt anges att anbudsgivaren ska tillhandahålla balansräkningar för de två senaste verksamhetsåren med årsbokslut. I företag X var dessa år 2012 och 2013.

  Tabellerna i bilaga VI gäller dock åren 2012 och 2011.

  Ska vi alltså lämna in balansräkningar för de senaste verksamhetsåren, men fylla i uppgifter för 2011 och 2012 i tabellen? Eller hur ska vi göra?

   

  Svar 13.5.2014:

  Anbudsgivaren ska lämna in balansräkningar för de två senaste verksamhetsåren med bokslut och fylla i uppgifter för åren 2011 och 2012 i tabellerna i bilaga VI.

  Question 12.5.2014:

  Tender specifications point 10.1. B) Financial and economic capacity

  requires providing balance sheets for the last two years for which accounts have been closed, which were 2012/2013 for Company X. However, the tables in Annex VI refer to years 2012 and 2011.

  Shall we provide balance sheets for the two previous years and fill in the tables for 2012 and 2011? Or how should we proceed?

   

  Answer 13.5.2014:

  Provide the balance sheets for the last two years for which accounts have been closed, and fill in the tables in Annex VI for 2012 and 2011.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/06/2014  |Till början