Sökväg


Om oss
Om representationen

Anbudsinfordran för tidskriften Europa - På grund av budgetåtstramningar har kommissionen beslutat att annullera föreliggande anbudsinfordran
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/12/2013

På grund av budgetåtstramningar har kommissionen beslutat att annullera föreliggande anbudsinfordran. Europeiska unionens officiella tidning (2013/S 248-431843) 21.12.2013.

Due to budgetary restrictions, the Commission has decided to cancel the present call for tenders. EU Official Journal (2013/S 248-431843) of 21/12/2013

  6.8.2013

  Europeiska kommissionens representation i Finland har offentliggjort en anbudsinfordran för att hitta en samarbetspartner för tidskriften Europa.

  Anbuden ska vara inlämnade senast den 16 september 2013 kl. 16.00.

  Europeiska unionens officiella tidning (2013/S 151-261912) 6.8.2013.

  Närmare uppgifter om anbudsinfordran:

  Anbudsinfordran pdf - 396 KB [396 KB]

  Bilagor:           

  I.          Kravspecifikation pdf - 168 KB [168 KB]

  II.         Utkast till avtal med bilagor pdf - 171 KB [171 KB]

  III.       Pristabell pdf - 61 KB [61 KB]

  IV.        Försäkran på heder och samvete pdf - 37 KB [37 KB]

  V.         Checklista för urvalskriterierna pdf - 110 KB [110 KB]

  VI.        Tabeller för uppgifter om anbudsgivarens finansiella kapacitet excel8book - 50 KB [50 KB]

  Editing, Production and Distribution of the Electronic and Printed version of the EUROPA Magazine for the European Commission Representation in Finland
  Invitation to tender PO/2013-10/HEL, Contract notice published in EU O.J. 2013/S 151-261912 on 06/08/2013

  Invitation to tender pdf - 229 KB [229 KB]

  Annexes:        

  I.          Tender Specifications pdf - 141 KB [141 KB]

  II.         Draft Contract and annexes pdf - 167 KB [167 KB]

  III.       Price Table pdf - 37 KB [37 KB]

  IV.        Declaration of Honour pdf - 32 KB [32 KB]

  V.         Checklist with reference to the selection criteria pdf - 114 KB [114 KB]

  VI.        Tables relating to the financial capacity of the tenderer excel8book - 46 KB [46 KB]

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/01/2014  |Till början