Sökväg


Om oss
Om representationen

Meddelanden 2008
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

2008:

[19.12.2008] Finanskrisen oroar i höstens Eurobarometer­undersökning

[18.12.2008] Nya EU-regler om säkra leksaker

[18.12.2008] Europaåret 2009 lanseras

[16.12.2008] Ny kraft åt EU:s återhämtningsplan

[15.12.2008] Kommissionen vill förbättra patientsäkerheten i EU

[10.12.2008] Kommissionen presenterar en ny vision för läkemedelsbranschen

[10.12.2008] Kommissionen driver på utvecklingen av mobil-tv

[8.12.2008] Kommissionen agerar för att förbättra organdonation

[3.12.2008] EU utvecklar förbindelserna med sina östra grannländer

[3.12.2008] EU:s asylsystem ändras för att garantera rättvis och human behandling av asylsökande

[28.11.2008] Fart på förhandlingarna om ett nytt klimatavtal vid konferens i Poznań

[26.11.2008] Kommissionen lanserar omfattande återhämtningsplan

[21.11.2008] EU:s jordbruksministrar godkände hälsokontrollen av jordbrukspolitiken 20.11.

[21.11.2008] Elever i EU lär sig främmande språk tidigare

[21.11.2008] Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska hjälpa jordbrukarna att klara nya utmaningar

[20.11.2008] Första steget mot en EU-strategi för Arktis

[20.11.2008] Europas digitala bibliotek Europeana på Internet

[20.11.2008] Ungdomar fick pris för affischer på temat "Barnens rätt till skydd”

[18.11.2008] Fri rörlighet för arbetstagare är bra för den europeiska ekonomin

[18.11.2008] Bättre riktat statligt stöd i EU

[17.11.2008] Toppmöte mellan EU, Kina och USA stärker samarbetet kring produktsäkerhet

[14.11.2008] Europeiska utvecklingsdagar

[12.11.2008] Strängare reglering av kreditvärderingsinstitutens verksamhet

[12.11.2008] Krokiga gurkor kommer tillbaka

[10.11.2008] Revisionsrätten godkänner EU-räkenskaperna men kritiserar medlemsländerna för slarv vid utbetalningar

[7.11.2008] Förslag till kompromiss om telereform i EU

[5.11.2008] 2009 ett viktigt år för västra Balkan

[3.11.2008] Samråd om EU:s strategi för Östersjöregionen

[3.11.2008] Comenius Regio ger nya möjligheter till regionalt samarbete inom skolundervisningen

[3.11.2008] Svag ekonomisk tillväxt i EU 2008-1010

[3.11.2008] Europeiska ungdomsveckan 2008

[31.10.2008] Finska miljöprojekt får EU-bidrag

[21.10.2008] Europeiska arbetsmiljövecka

[13.10.2008] Totalt 340 miljoner euro i avgifter för överskridande av mjölkkvoterna

[8.10.2008] Samma konsumenträttigheter för alla som handlar inom EU

[1.10.2008] EU skärper reglerna om kapitalkrav för banker

[29.9.2008] Anbudsinfordran: Tidskriften EUROPA

[23.9.2008] Billigare sms och mobila datatjänster i utlandet nästa år

[18.9.2008] Tre överträdelseförfaranden mot Finland avslutade

[17.9.2008] Kommissionen vill se över den gemensamma fiskeripolitiken

[17.9.2008] EU:s livsmedelsprogram ska utvidgas

[15.9.2008] Europeiska institutet för innovation och teknik kör igång

[11.9.2008] Medborgarna stöder EU:s klimatmål

[10.9.2008] Kraftigare konjunkturavmattning än väntat i EU

[8.9.2008] Kommissionen föreslår nya fiskekvoter i Östersjön för 2009

[4.9.2008] Kommissionen publicerar sitt svar på Aho-rapporten

[1.9.2008] Journalisttävling om diskriminering och mångfald

[1.9.2008] Dags att anmäla sig till EU:s tävling för unga översättare!

[21.8.2008] Professor Esko Antola ny rådgivare till utvidgningskommissionär Olli Rehn

[20.8.2008] Forskningsstipendier: Programmet STF China

[19.8.2008] Bulgarisk konst på Esplanaden under Konstens natt

[11.8.2008] Inom kort – ett digitalt bibliotek för Europa

[7.8.2008] Kommissionen inleder ett urvalsförfarande för operatörer på området alleuropeiska mobila satellittjänster

[30.7.2008] EUROPE DIRECT -förslagsinfordran

[26.7.2008] Kommissionen godkänner Outokumpu Oyjs föreslagna förvärv av So.Ge.Par-koncernen

[25.7.2008] Nästan två tredjedelar av EU:s sändningstid går till EU-producerade program

[24.7.2008] EU:s förteckning över svartlistade flygbolag uppdateras

[18.7.2008] Kommissionen vill ge en miljard euro till jordbrukare i utvecklingsländer

[17.7.2008] EU tar hårdare tag mot ringsignalsskojare

[15.7.2008] Kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

[14.7.2008] Ny märkning av solskyddsmedel

[8.7.2008] Kommissionen syftar till att minska elförbrukningen hos apparater i standby-läge

[8.7.2008] Grönare transporter

[3.7.2008] Rättvisare utbildning för invandrarbarn

[3.7.2008] Ny satsning för att främja ungas volontärarbete utomlands

[3.7.2008] Hur ska våra skolor se ut i framtiden?

[2.7.2008] Kommissionen godkänner Nokias förvärv av NAVTEQ

[2.7.2008] Patienträttigheter vid vård utomlands

[2.7.2008] Vad kan EU göra för att förhindra romernas marginalisering?

[2.7.2008] Förnyad social agenda för EU

[27.6.2008] Nya åtgärder för att sänka mobiltelefonavgifterna

[27.6.2008] Säkrare och grönare flyg

[25.6.2008] Irlands nej dominerade toppmöte

24.6.2008] Prioriteringar för EU:s konsumentpolitik i den digitala tidsåldern

[23.6.2008] Kommissionens lobbyregister: Det är dags att registrera sig

[19.6.2008] Kommissionens nya sammansättning godkänd

[19.6.2008] Problem med e-handel sysselsätter konsumentorganisationerna

[18.6.2008] Kyotomålen inom räckhåll

[17.6.2008] Intensivare EU-samarbete kring invandrings- och asylpolitik

[17.6.2008] Europeiska rådet diskuterar utvägar

[16.6.2008] Video från festivalen Världen i byn

[13.6.2008] Utfrågning av nominerade kommissionärer i Europaparlamentet

[13.6.2008] Europas psykiska hälsa i blickpunkten

[11.6.2008] Böter på 10 miljoner euro till Finnish Chemicals för kartellbrott

[11.6.2008] Ett snabbt antagande av energi- och klimatåtgärderna är den bästa reaktionen på de stigande oljepriserna

[10.6.2008] Kommissionen överväger ett världsomfattande program för filmsamarbete

[5.6.2008] Brister i Finlands sjösäkerhetslagstiftning

[5.6.2008] Kommissionen agerar mot bristfällig tillämpning av jämställdhetslagstiftningen

[5.6.2008] Nokias förvärv av Trolltech godkänns

[4.6.2008] Kommissionen godkänner förvärv av M-Reals tyska pappersbruk på vissa villkor

[3.6.2008] EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

[3.6.2008] Europeiska kemikaliemyndigheten invigd

[2.6.2008] Badvattnets kvalitet i Finland fortfarande hög 2007

[2.6.2008] Nytt program för språkutbyte Kina-EU

[27.5.2008] Satsning på en gemensam arbetsmarknad för forskare i EU

[26.5.2008] Eikka Kosonen ny chef för kommissionens representation i Finland

[23.5.2008] Den gemensamma jordbrukspolitiken ses över

[23.5.2008] Säkrare och miljövänligare fordon

[20.5.2008] EU-åtgärder för att mildra effekterna av de ökande livsmedelspriserna i världen

[20.5.2008] Begränsningarna på jordbrukarna i EU avskaffas

[16.5.2008] Havets dag firas för första gången i Europa

[15.5.2008] Kommissionen med på festivalen Världen i byn

[12.5.2008] Hälften av vilseledande flygwebbplatser rättade

[12.5.2008] Antonio Tajani ny italiensk kommissionsledamot

[8.5.2008] Olli Rehns tal vid SFP:s Rysslandsseminarium i Helsingfors: Realism i EU:s förbindelser med Ryssland

[8.5.2008] Kulturell mångfald firas i hela Europa den 9 maj

[8.5.2008] Kommissionen anordnar ny tävling för unga översättare

[8.5.2008] Hälften av vilseledande flygwebbplatser rättade

[7.5.2008] Förlängd giltighetstid för EU:s roamingförordning?

[6.5.2008] Nätverket SOLVIT behandlade 75 % fler ärenden 2007

[6.5.2008] Tillväxt och sysselsättning prioriteras fortfarande i EU-budgeten

[30.4.2008] Tillgången till EU-handlingar ska förbättras

[28.4.2008] Bort med farliga leksaker!

[28.4.2008] Enhetlig åldersklassificering för videospel

[28.4.2008] EU-ekonomin håller stånd trots global turbulens

[25.4.2008] EU vill synas i audiovisuella medier

[24.4.2008] På gator och torg den 9 maj

[22.4.2008] Bättre uppförandekoder för videospelsektorn

[18.4.2008] Över hälften av EU:s befolkning använder Internet

[17.4.2008] Allt fler farliga produkter upptäcks tack vare Rapex-systemet

[10.4.2008] Europeisk och internationell arkitekturtävling om planeringen av rue de la Loi och dess omgivning

[8.4.2008] Kommissionen vill tillåta mobiltelefoner på flyg i Europa

[8.4.2008] Bättre möjligheter att kräva skadestånd i EU

[8.4.2008] Det finska vargjaktsärendet är avslutat

[4.4.2008] Över 300 000 domännamn med toppdomänen eu skapades under 2007

[3.4.2008] Kommissionen tillrättavisar Finland för styvmoderlig behandling av utländska rederier

[3.4.2008] EU stöder grannländernas reformer

[2.4.2008] Medborgarnas röst ska höras i EU

[31.3.2008] Gränskontrollerna på flygplatserna i Schengenområdet avskaffades den 30 mars

[31.3.2008] Luftfartsavtal mellan EU och USA

[31.3.2008] Nokias förvärv av Navteq under lupp

[27.3.2008] Pris för engagerad journalistik

[19.3.2008] Mottagarna av EU-jordbruksstöd ska offentliggöras

[19.3.2008] Finland ett av de världsledande länderna när det gäller bredband

[17.3.2008] EU-standard för mobil-TV godkänd

[13.3.2008] EU:s politik för miljön och jordbruket får stöd av medborgarna

[13.3.2008] Europeiskt utbildningsprogram för översättare

[11.3.2008] Bara barnsäkra tändare får säljas i EU

[11.3.2008] Vidga dina vyer – delta i tävling för journalister

[10.3.2008] Finsk konsumentkampanj får EU-pris

[7.3.2008] Skogs- och metallindustriernas konkurrenskraft i framtiden

[6.3.2008] Kvinnliga ledare slår fortfarande huvudet i glastaket

[28.2.2008] Finland sent ute med direktivet om ekodesign

[28.2.2008] EU påtalar brister i momsreglerna för resebyråer i Finland

[28.2.2008] Tävlingen om eurominnesmyntet avgjord

[28.2.2008] Danuta Hübner lovordar Lapplands utvecklingsstrategi

[27.2.2008] Kommissionen godkänner Finlands 141-stöd 

[26.2.2008] Strukturreformen inom sockersektorn avancerar

[26.2.2008] Nytt europeiskt nätverk för radiostationer

[25.2.2008] De mest sårbara ska beaktas vid reformer av de sociala trygghetssystemen

[22.2.2008] Sysselsättningen i EU på väg upp men i ojämn takt

[15.2.2008] EU-medborgarnas rättigheter granskas i rapport från Europeiska kommissionen

[15.2.2008] Snabb behandling av energi- och klimatpaketet för att stödja Kyotomålen

[14.2.2008] Uppsving för innovation i EU

[13.2.2008] Det europeiska gränsbevakningssystemet ska utvecklas

[12.2.2008] Ett säkrare Internet för barn och unga

[11.2.2008] EU:s gemensamma larmnummer 112 har inte slagit igenom helt

[7.2.2008] Samarbetsprogram för norra randområdet inleds

[5.2.2008] Gemensamt system för miljöinformation i EU

[4.2.2008] Kommissionern beviljar stöd för att minska vägtransporterna

[1.2.2008] Expertgrupp vill förnya språkundervisningen i EU

[31.1.2008] Kommissionen godkänner riskkapitalfonds förvärv av Securitas Direct

[31.1.2008] Bilskatt får inte ingå i beskattningsunderlaget för mervärdesskatt

[31.1.2008] Kommissionen ingriper i bestämmelserna om likabehandling i arbetslivet i Finland

[30.1.2008] EU:s regler om livsmedelsmärking ses över

[30.1.2008] Stöd till Fastighetsbolaget Ålands Industrihus undersöks

[29.1.2008] Städer med hållbar energi tar initiativet när det gäller kampen mot klimatförändringar

[29.1.2008] Emma-Karoliina Kurki vinner översättningstävling

[29.1.2008] Blivande översättare vinner en resa till Bryssel

[28.1.2008] Sepa-betalningar kan nu göras via banker i EU

[23.1.2008] Från klimatmål till konreta klimatåtgärder

[23.1.2008] Komissionen bedömer Finlands stabilitetsprogram

[22.1.2008] EU-diskussion på nätet

[21.1.2008] EU-textkorpus på Internet förenklar datorstödd översättning

[4.1.2008] Kulturhuvudstäderna 2008

[4.1.2008] Europeiska året för interkulturell dialog — Tillsammans i mångfald

[4.1.2008] Forskning om metrologi och Östersjöns ekosystem får 30 miljoner euro i EU-stöd

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Greklands EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Kroatien
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början