Sökväg


Om oss
Om representationen

Meddelanden 2006
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Kommissionen föreslår en ny konsensus i EU:s utvidgning [8.11.2006]
Europeiska kommissionen kom överens om EU:s strategi för utvidgningen. Kommissionen anser att unionen bör kunna hålla i gång sin utveckling och fördjupa den samtidigt som den genomför sina planer på att utvidgas.

Kommissionen konstaterar att Turkiet har fortsatt sina politiska reformer, men takten har varit långsammare än tidigare. Kommissionen har för avsikt att föreslå EU:s toppmöte, som sammanträder i december, en del rekommendationer om Ankaraprotokollets genomförande. Denna fråga är mycket viktig när det gäller erkännandet av Cypern om Turkiet fram till dess ännu inte har börjat följa protokollets regler.

Europeiska revisionsrätten: årsrapporten för 2005 [24.10.2006]
I årsrapporten för 2005 rapporterar Europeiska revisionsrätten att kommissionen har gjort betydande framsteg i införandet av ett nytt redovisningssystem. Revisionsrätten konstaterar emellertid också att de interna kontrollerna beträffande merparten av EU:s utgifter är bristfälliga, både i medlemsstaterna och vid kommissionen, och att förekomsten av fel i de underliggande transaktionerna är hög.

Organisering av evenemang till Europadagen år 2007

Europeiska kommissionens vice ordförande Siim Kallas i Tammerfors 29.9.2006
Tal

Bulgarien och Rumänien är redo att bli EU-medlemmar – effektiva insatser behövs ännu [26.9.2006]
Europeiska kommissionen lade fram sin slutliga övervakningsrapport om hur Bulgarien och Rumänien har framskridit i sina förberedelser inför ett medlemskap i EU. Nu är det klart att båda länderna blir EU-medlemmar den 1 januari 2007, bekräftar kommissionen. Sedan den senaste rapporten från maj har båda länderna gjort solida framsteg, vilket innebär att de nu är beredda att åta sig de rättigheter och skyldigheter som följer av ett EU-medlemskap, anser kommissionen.

Intervju med kommissionsledamoten Ján Figel’ inför Europeiska språkdagen den 26 september 2006
Ján Figel’ inför Europeiska språkdagen den 26 september 2006

 Kampen mot klimatförändringen är huvudtemat för Rörliga veckan 2006 [15.09.2006]

ASEM-möte i Helsingfors samlar europeiska och asiatiska höjdare 10.-11.9.2006

Europahuset erbjuder information och konst [14.8.006]

EU-institutionerna anställer sekreterare [11.8.2006]

Ansökningsrunda för bidrag för projekt som främjar dialogen... [11.8.2006]

Rekryteringsrunda för finskspråkiga jurister [11.8.2006]

Ekonomiskt stöd för TV-program kring temat u-länderna [11.8.2006]

Eurobarometern våren 2006 [7.7.2006]

50 år sedan Romfördraget undertecknades: tävling om jubileumslogo [6.7.2006]

Finland tar över EU-ordförandeskapet den 1 juli 2006 [30.06.2006]

Antti Peltomäki blir chef för kommissionens representation i Finland [28.06.2006]

Tänk om – skruva ner, stäng av, återvinn, gå! [5.6.2006]

Finalister i affischtävlingen Barnens rättigheter träffas i Bryssel [15.5.2006]

Vad tycker du är bäst i Europa? [4.5.2006]

Affischtävling Europeiska unionen och barnens rättigheter [7.4.2006]

HELP – För ett liv utan tobak [29.3.2006]
Kommissionären Kyprianou utmanar européerna om att inte börja röka

Fågelinfluensa [29.3.2006]

Europeisk allians för företagens sociala ansvar [22.3.2006]

Värdtjänster vid Infopoint [3.3.2006]
Anbudshandlingarna bör frågas efter senast den 29 mars 2006.

Europeisk allians för företagens sociala ansvar [22.3.2006]

Förslagsinfordran [20.3.2006]
Kommissionen stöder inom ramen för sitt program för "demokrati, dialog och debatt" projekt från olika organisationer för att främja meborgardebatt om europeiska frågor.

Teckningstävling för skolelever [15.3.2006]

Kommissionen föreslår en fond för globariseringseffekter [2.3.2006]

En miljon lediga jobb på nätet [21.2.2006]

Vår i Europa 2006 [6.2.2006]

Floden av arbetstagare från Central- och Östeuropa uteblev [10.2.2006]

Anbudsinfordran: Hjälp med audiovisuell information [29.1.2006]
Anbudshandlingarna bör frågas efter senast den 1 mars 2006.

De finländska vinnarna i miljötävlingen offentliggjordes [20.1.2006]

Sunda levnadsvanor som mål [3.1.2006]

Seminarium om tjänstedirektivet 13.1.2006
Seminariet i riksdagens tilläggsbyggnads auditorium, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Resurseffektivitet
Kroatien
Litauens EU-ordförandeskap
2013 års journalistpris för artikel om hälsa pdf - 3 MB [3 MB] suomi (fi)
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början