Sökväg


Om oss
Om representationen

Tidigare meddelanden
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

2011-2006

2011

[21.12.2011]  God jul!

[20.12.2011] Spänningen stiger i teckningstävlingen Galileo

[20.12.2011] Kommissionen antar nya regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

[20.12.2011] EU manar till omedelbara insatser för att minska ungdomsarbetslösheten

[19.12.2011] Nya program för bedrägeribekämpning har antagits för att skydda EU:s ekonomiska intressen fram till 2020

[19.12.2011] Ett moderniserat direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer gör det lättare för högkvalificerade att hitta

[16.12.2011] Erasmus Mundus: mer pengar till arabvårens länder

[15.12.2011] Kommissionen föreslår åtgärder för att komma till rätta med problem med gränsöverskridande arvsskatt

[15.12.2011] Energifärdplan för 2050

[14.12.2011] Europeiska kommissionen fokuserar på vänortssamarbete och diskussioner om Europas historia och civilsamhället

[14.12.2011] Europeiska kommissionen stärker de konsulära rättigheterna för att hjälpa miljontals EU-medborgare utomlands 

[13.12.2011] Kommissionen föreslår sparåtgärder för EU:s förvaltning

[13.12.2011] Rening av avloppsvatten

[12.12.2011] EU ansöker sekreterare

[12.12.2011] Kraftigt ökat EU-stöd för miljön och klimatet genom det nya Life-programmet

[7.12.2011] Nya åtgärder för att stimulera sociala företag

[1.12.2011] Kommissionen förlänger reglerna för krisrelaterat stöd för banker

[30.11.2011] Förtroendet för finansiella rapporter ska återställas: bättre insyn i revisionsbranschen

[30.11.2011] Uppåt för Galileo-satellitnavigering

[30.11.2011] Horisont 2020: 80 miljarder euro investeras i forskning och innovation

[29.11.2011] EU-kampanj för säkra leksaker för våra barn

[29.11.2011] Eurobarometer om sysselsättnings- och socialpolitiken

[24.11.2011] Kommissionen uppmanar Finland att agera för säkrare vägar

[24.11.2011] Kommissionen uppmanar Finland att främja miljövänliga fordon

[24.11.2011] Gymnasister provar på sina talanger som översättare

[23.11.2011] Nytt ekonomiskt åtgärdspaket

[23.11.2011] Fem miljoner sökande kan få EU-bidrag via Erasmus för alla

[21.11.2011] Kommissionen uppdaterar EU:s svarta lista över flygbolag

[23.11.2011] Europeiska unionens informationscenter har öppnats!

[22.11.2011] Den senaste EU-myten om "vattenflaskedirektivet"

[15.11.2011] Kommissionen vill se kreditvärderingar av högre kvalitet

[15.11.2011] Kommissionen antar sitt arbetsprogram 2012 för europeisk förnyelse

[14.11.2011] Nya EU-krav på självslocknande cigaretter kan rädda hundratals liv varje år

[14.11.2011] Ny lagstiftning ska göra användningen av livsmedelstillsatser i EU säkrare och genomsynligare

[11.11.2011] Litteraturkväll med författaren och översättaren Stefan Moster

[10.11.2011] Höstprognos för 2011–13: Tillväxten har avstannat

[9.11.2011] Nytt Fiscus-program efter 2014

[9.11.2011] EU:s småföretag söker tillväxt i världen

[9.11.2011] EU:s budget 2014–2020: Kommissionen presenterar nya och omfattande hälso- och konsumentprogram

[9.11.2011] Vill du bli EU-översättare?

[7.11.2011] De flesta i Kymmenedalen skulle föredra privatbil framför kollektivtrafik

[27.10.2011]  Olli Rehn utsedd till kommissionens vice ordförande

[27.10.2011] Kommissionen uppmanar Finland att efterleva lagstiftningen om avfall och miljöbedömning

[27.10.2011] Kommissionen ber Finland , Sverige, Danmark och Belgien täcka kostnaderna för alla vattentjänster

[27.10.2011] Kommissionen kräver att Finland antar lagar mot havsföroreningar

[25.10.2011] Smart gränsförvaltning i EU: Kommissionen vill lätta på rutinerna och säkra tryggheten

[25.10.2011]  Mer ansvarstagande företag kan främja ökad tillväxt i Europa

[21.10.2011] EU:s konsumenter risar finanstjänster och bränslemarknader

[21.10.2011] EU-kommissionen lanserar en EU-omfattade kampanj om resurseffektivitet

[21.10.2011] EU skjuter upp sina första Galileo-satelliter

[20.10.2011] Nya regler för effektivare, motståndskraftigare och öppnare finansmarknader i Europa

[20.10.2011] Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan

[19.10.2011] Fonden för ett sammanlänkat Europa: kommissionen antar plan med 50 miljarder euro till europeiska nät

[18.10.2011] De största EU-företagen ökar sina investeringar i innovation, men ligger fortfarande efter de globala konkurrenterna

[17.10.2011] Kommissionen inleder en kampanj om resurseffektivitet

[13.10.2011] EU:s utvecklingspolitik: Stöd till färre sektorer och fokus på mest behövande länder för ökad effekt

[12.10.2011] Nytt partnerskap mellan EU och bönderna – förslag från EU-kommissionen

[11.10.2011] Europeiska kommissionen föreslår en valfri Europeisk köplag för att främja handeln och öka konsumenternas valfrihet

[10.10.2011] Open Days 2011 – Europeiska veckan för regioner och städer (10-13 oktober): Formerna för EU:s sammanhållningspolitik diskuteras

[7.10.2011] Kommissionen vill effektivisera de sammanhållnings­politiska investeringarna efter 2013

[4.10.2011]  Vad vill du fråga Barroso?

[29.9.2011] Finland uppmanas att följa EU:s regler mätinstrument

[27.9.2011] 23:e upplagan av EU:s tävling för unga forskare Vinnaren är…

[23.9.2011] Språkfest i Tammerfors på måndag

[22.9.2011]  De flesta nylänningar skulle hellre satsa på kollektivtrafik än på privatbilism

[20.9.2011] Modernisering och anställbarhet i den nya strategin för reform av högskoleutbildningen

[20.9.2011] Åtgärder för att informera om den gemensamma jordbrukspolitiken

[19.9.2011] Trafikfrågor diskuteras i Nyland vid evenemanget EU och du

[16.9.2011] EU-kommissionen föreslår en EU-strategi för att bättre skydda rätten till fri rörlighet

[15.9.2011] Kommissionen föreslår fiskekvoter i Östersjön för 2012

[15.9.2011] EU:s preliminära prognos: skuldkrisen hindrar återhämtningen

[14.9.2011]  Finne vann tävlingen "Tell us your story" om inre marknaden

[13.9.2011] Forskning utan hinder – samråd om det europeiska forskningsområdet suomi (fi)

[12.9.2011] 70 organisationer och Munamies på Höstmarknaden för frivilligarbete!

[12.9.2011]  Galileo-satellit uppkallas efter finsk skolelev

[6.9.2011] Katti Matikainen, Alexander Stubb och Paradise Oskar i de nya EU-lokalerna 9.9

[5.9.2011]  Öppet hus i de nya EU-lokalerna 9.9

[2.9.2011]  Nordösterbottningar skulle öka arbetslivs- och språkutbildning för invandrare

[1.9.2011] Nu börjar registreringen till 2011 års tävling för unga översättare

[1.9.2011] Barn i EU ger namn åt Galileosatelliter

[31.8.2011] Höstmarknaden för frivilligarbete

[31.8.2011] Slututvärderingen av EU:s miljöprogram visar på framsteg inom miljöpolitiken

[30.8.2011] EU-projekt gör självbetjäningsterminaler mer lättillgängliga

[25.8.2011] De flesta oavslutade ärendena om fri rörlighet har lösts tack vare kommissionens insatser

[24.8.2011] EU-samfinansierat projekt om romers liv vinner mediepris

[22.8.2011] EU:s globaliseringsfond – stödet till arbetstagare tredubblades till över 83 miljoner euro under 2010

[18.8.2011] På andra sidan av Östersjön – polska mönster

[18.8.2011] Världsdagen för humanitära insatser – för att hedra människor som hjälper människor

[12.8.2011] EU-kommissionen jobbar för en hållbar förvaltning av östersjölax

[11.8.2011] Kommissionen tillåter Spanien att tillfälligt begränsa den fria rörligheten för arbetstagare från Rumänien

[10.8.2011] Ledande företag inom forskning och utveckling väntas öka investeringarna i innovationer med 5 % per år

[9.8.2011] EU finansierar banförbättringsprojekt i Finland

[5.8.2011] EU-hjälp till Somalia för 175 miljoner

[4.8.2011]  Eurobarometer våren 2011: Européerna har större förtroende för ekonomin

[3.8.2011] Konstens natt i Europasalen 26.8. kl. 16.30–22.00

[27.7.2011] Humanitär kris i Afrikas horn

[26.7.2011] Antitrustlagstiftning – Rapport visar att prisskillnaderna inom EU på nya bilar minskade 2010

[25.7.2011]  Europeiska kommissionen ska hjälpa företagen att inkassera 600 miljoner euro i gränsöverskridande fordringar

[22.7.2011] Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att förenkla tillgången till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister

[20.7.2011] Kommissionen vill ha starkare och mer ansvarsfulla banker i Europa

[20.7.2011] EU:s agenda för integration – invandrare som integreras väl stärker EU ekonomiskt och kulturellt

[20.7.2011] Kommissionen fördelar 244 miljoner euro till 183 nya miljöprojekt

[19.7.2011] Somrig fototävling – vinn en Mallorca-resa för två personer

[19.7.2011] Den digitala agendan: Kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot 20 medlemsländer som genomfört telekomregler för sent

[19.7.2011] Klartecken för EU:s första hållbarhetssystem för biodrivmedel

[18.7.2011] Kommissionen vill att alla medborgare ska ha tillgång till bankkonto

[14.7.2011] Kommissionen samråder om regler för anmälan av brott mot nätsäkerheten

[14.7.2011] Delge din åsikt om jordbruksprodukter från EU

[13.7.2011] Kommissionen presenterar alternativ för ett europeiskt program som ska spåra finansiering av terrorism

[12.7.2011] Allmänheten föredrar internet-, telefon- och tv-tjänster i ett paket

[6.7.2011]  Bygga broar och rasera hinder: EU behöver språkvetare

[6.7.2011] Ännu lägre priser när mobiltelefoner används utomlands

[1.7.2011] 10 år med euromyntet: Och vinnaren är …

[30.6.2011] Investera idag för tillväxt imorgon

[30.6.2011] EU:s ambitiösa finansieringsram

[29.6.2011] Miljöinformation harmoniseras inom EU

[28.6.2011] Den digitala agendan – höghastighetsbredband för alla i EU

[28.6.2011] Finland vann RegioStars-pris

[24.6.2011] Kommissionen välkomnar framsteg med strategin för Östersjöområdet

[23.6.2011] Prisutdelning i EU:s arkitekttävling 2011

[22.6.2011] Europeiska kommissionens ordförande Barroso gratulerar statsminister Jyrki Katainen

[22.6.2011] Direktivet om yrkeskvalifikationer moderniseras

[20.6.2011] En global grön ekonomi – politiska riktlinjer för Rio+20-konferensen

[16.6.2011] Är du redo för semestern? Res inte utan ditt avgiftsfria europeiska sjukförsäkringskort!

[16.6.2011] Badvattnet i EU håller fortsatt hög kvalitet

[14.6.2011]  Kommissionen börjar söka Europas miljöhuvudstad 2014

[10.6.2011]  Järnvägsförbindelsen Rail Baltica ska ge ekonomiskt uppsving

[9.6.2011] Europeiska unionen har flyttat till ny adress i Helsingfors

[7.6.2011] Kommissionen lägger fram landsspecifika rekommendationer för 2011

[6.6.2011] Kommissionen slår ner på korruptionen

[1.6.2011] Ett gemensamt europeiskt asylsystem för bättre skydd och solidaritet

[1.6.2011] Kommissionen vill ha bättre standarder

[1.6.2011]  Anbudsinfordran - konsulttjänster inom audiovisuella medier - Invitation to tender No PO/2011-1/HEL - supply of audiovisual media consultancy services to the Commission Representation in Finland

[31.5.2011] Anbudsinfordran - Värdtjänster vid representation - Invitation to tender No PO/2011-7/HEL - provision of assistance services for the information centre of the Commission Representation in Finland

[31.5.2011]  Seminarium med det civila samhället 3.-4.10.2011

[30.5.2011] Möte mellan EU-kommissionen och Afrikanska unionen främjar demokrati och tillväxt i partnerländerna

[27.5.2011] Kommissiones rapport om användningen av ny teknik mot fiskebedrägeri

[19.5.2011] Europahuset flyttar till Kampen

[18.5.2011] Bättre skydd för brottsoffer

[17.5.2011] Munamies och Europarlamentariker på scenen i festivalen Världen i byn

[13.5.2011] Varannan ung europé vill jobba utomlands

[13.5.2011] Den ekonomiska vårprognosen 2011-2012

[12.5.2011] Allt färre farliga produkter i omlopp

[10.5.2011]  10-årsjubileum för euron – designa ett minnesmynt!

[9.5.2011]  Kommissionen rekommenderar att reglerna för vätskor i handbagaget inte ännu ändras

[4.5.2011] Kommissionen föreslår bättre styrning av migrationen till EU

[3.5.2011] Förlusten av biologisk mångfald ska stoppas inom tio år

[29.4.2011] Säkrare traditionella växtläkemedel för EU-konsumenterna

[20.4.2011] EU:s budgetförslag för 2012 i en tid av åtstramningar

[14.4.2011] Regionalt informations- och kommunikationsprogram för partner i grann länderna 2011-2013

[13.4.2011] Europeiska veckan för hållbar energi 2011

[13.4.2011] Kommissionen föreslår enhetligt patentskydd i 25 EU-länder

[13.4.2011] Ökad energieffektivitet och mer energivänliga produkter

[12.4.2011] Nolltolerans mot olagligt fiske

[11.4.2011] Nya insatser för att driva igenom flygpassagerares rättigheter

[11.4.2011] Otrygga konsumenter i EU

[7.4.2011] Juvenes Translatores -tävlingens prisutdelning

[6.4.2011] Europeiska unionens officiella tidning förläggs helt till nätet

[6.4.2011] Rekordhögt bistånd på 53,8 miljarder euro 2010

[5.4.2011] EU-kommissionen uppmanar EU-länderna att utarbeta nationella strategier för integrering av romer

[5.4.2011] Offentligt samråd om företagsstyrning i EU

[1.4.2011] EU:s befolkning åldras enligt ny demografirapport

[29.3.2011] Kommissionen ber Finland och 15 andra EU-länder redogöra för hur direktivet om audiovisuella medietjänster genomförts

[24.3.2011] Onlinespel i EU

[21.3.2011] Resultattavlan för den inre marknaden: Medlemsstaternas ansträngningar att förverkliga den inre marknaden börjar bära frukt

[17.3.2011] EU hjälper Japan i krisen

[17.3.2011] Kommissionen vill reformera Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

[16.3.2011] En europeisk bolagsskattebas både enklare och billigare för företagen

[16.3.2011] EU:s nya rekryteringsmetoder riktar sig till toppbegåvningarna bland Europas studenter och akademiker

[16.3.2011] EU hjälper Japan i krisen

[11.3.2011] EU stöder södra Medelhavsområdet

[10.3.2011] Möt författaren Monika Fagerholm

[9.3.2011] Färdplan för att skapa ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt Europa fram till 2050

[9.3.2011] EU:s färdplan för energieffektivitet

[4.3.2011] Planerat samgående mellan UPM-Kymmene och Myllykoski under lupp

[1.3.2011] Ekonomisk prognos för EU utlovar återhämtning

[25.2.2011] Kommissionen inleder samråd om resurseffektivitet, toppmötet Rio+20 och hållbar utveckling

[23.2.2011] EU:s rättsakt för småföretag stärker småföretagen och skapar ökad tillväxt

[22.2.2011] EU-kommissionen möter den ryska regeringen

[21.2.2011] EU beviljar 170 miljoner euro i EU-bidrag till viktiga infrastrukturprojekt i hela Europa

[18.2.2011] Offentligt samråd om e-signaturer och e-legitimation

[17.2.2011] 21 medlemsländer uppmanas att agera snabbt för införandet av mobila satellittjänster

[17.2.2011] EU-kommissionen efterlyser allmän förskola för alla

[16.2.2011] Föreläsning med Cecilia Malmström, EU:s kommissionär med ansvar för inrikes frågor och Migrations- och Europaminister Astrid Thors på temat

[15.2.2011] EU-kommissionen presenterar EU:s verksamhetsplan för barns rättigheter

[11.2.2011] Kommissionen uppmanar EU-länderna att sprida mer information om det gemensamma larmnumret 112

[8.2.2011] Välkommen till Facebooksidorna för Europeiska kommissionens representation i Finland!

[8.2.2011]  Europahuset flyttar till Kampen under försommaren

[8.2.2011] Mobiltillverkare levererar ny universalladdare

[7.2.2011] Vinnarna klara i EU-tävlingen för unga översättare 2010

[4.2.2011] Nordsavolaxarna intresserade av att söka vård i ett annat EU-land - Turnén "EU od du" i Kuopio 4.2

[2.2.2011] EU vill bekämpa allvarlig brottslighet och terrorism med hjälp av passageraruppgifter

[1.2.2011] Finland hör till EU:s innovationsledare

[31.1.2011] Ett resurseffektivt Europa siktar på en hållbar utveckling

[28.1.2011] Dataskyddsdagen firas i dag i hela världen

[27.1.2011] Estland, Finland, Grekland och Malta varnas för bristande skydd av havsmiljön

[26.1.2011] Ett resurseffektivt Europa siktar på en hållbar utveckling

[24.1.2011] Ilkka Hanski är årets vinnare av Crafoordpriset i biovetenskap

[19.1.2011] Nytt lagstifningsförslag för att komplettera EU:s system för finansielle tillsyn

[19.1.2011] Rapport visar att EU går mot ett återvinningssamhälle, men utrymme för förbättringar kvarstår

[19.1.2011] Vice ordförande Kallas uppmanar europeiska flygplatser att dra lärdom av flygtrafikstörningar på grund av snö

[18.1.2011] Kulturhuvudstadsåret inleddes i Åbo

[12.1.2011] Kommissionen fastställer årsprioriteringar för tillväxten i EU

[10.1.2011] En bra dag för lax, utter och bokskogar

Meddelanden 2010

Meddelanden 2009

Meddelanden 2008

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Greklands EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Kroatien
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 20/01/2014  |Till början