Sökväg


Om oss
Om representationen

Get a Finn and you'll win
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/09/2013

Välj en finne och du vinner (get a Finn and you'll win) – så konstaterade kommissionens vice ordförande Viviane Reding under medborgardialogen i Helsingfors den 24 september.

  Get a Finn and you'll win

  I Helsingfors diskuterade man om Europas framtid på Gamla studenthuset i september. Se en sammanfattning av diskussionen här.

  Detta var redan den 30:e dialogen som kommissarierna fört runt om i EU tillsammans med nationella och lokala beslutsfattare och Europaparlamentariker. På varje evenemang behandlas tre huvudteman: den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och Europas framtid.

  Se videoklippet här och höjdpunkterna tolkade här .

  Mer information

  Medborgardialogen

  comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

  Aktiv medborgardialog i historisk omgivning

  lj en finne och du vinner, sade kommissionens vice ordförande Viviane Redinginför mer än 200 finländare i den 30:e medborgardialogen. Med på scenen på Gamla studenthuset i Helsingfors var Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen (PPE).rutom den livliga diskussionen i Gamla studenthuset kunde man följa med talrika kommentarer på twitter kring #Eudeb8.

  Dialogen fokuserade på tre huvudteman: den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och Europas framtid.

  Då krisen diskuterades betonade vice ordförande Reding att man inte kan skilja åt ekonomi och människor. Det viktigaste på kort sikt är nu att hjälpa ungdomar samt små och medelstora företag. Hon lyfte fram betydelsen av utbildning och nämde den finska ungdomsgarantin och det finska utbildningssystemet som två goda exempel värda att kopieras i de övriga EU-länderna.

  Mer än hälften av publiken höll med om att Europa kommer att klara sig ur krisen starkare än tidigare. Vice ordförande Reding ansåg att detta är realistiskt, inte optimistiskt. "Krisen har gjort oss starkare"; sade hon med hänvisning till de omfattande åtgärder som nyligen har vidtagits t.ex. inom banksektorn.

  Oro över arbetstagares och hbti-personers rättigheter togs upp som hinder för ett socialt Europa och fri rörlighet för människor. Vice ordförande Reding svarade att EU inte kan svara på alla förväntningar p.g.a. EU:s gällande behörighetsområden. Men vad EU kan göra nu är att bygga broar mellan nationella system. Hon påpekade att dessa och andra frågor bör diskuteras i samband med en fördragsändring i framtiden och Europaparlamentsvalen.

  Mer än 90 procent av åhörarna ansåg att politiska partier tydligare bör komma fram med sin egen politiska EU-linje. Vice ordförande Reding påpekade att uppgiften att upplysa medborgarna inte kan styras centralt från Bryssel. Hon hoppas att nationella politiker deltar aktivt inför Europaparlamentsvalen. Dessutom skulle direkt val av Europeiska kommissionens ordförande kunna aktivera röstarna, tillade Reding. Europaparlamentariker Pietikäinen betonade behovet av en aktiv europeisk debatt om europeiska frågor.

  Evenemanget i Helsingfors var en del av ungefär 50 medborgardialoger under perioden september 2012 - mars 2014 runt om i Europa. Följande evenemang äger rum den 3 oktober 2013 i Győr i Ungern.

  Om du vill delta i debatten på nätet efter evenemanget klicka här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 04/11/2013  |Till början