Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s medborgarinitiativ börjar gälla
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/03/2012

EU:s medborgarinitiativ börjar gälla den 1 april. Nu kan en miljon medborgare runt om i EU gå samman om viktiga frågor och uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag, och på detta sätt påverka europeiska frågor över gränserna. EU:s medborgarinitiativ har sin grund i Lissabonfördraget.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 30 mars 2012. IP/12/336

  Man har försökt göra det så enkelt som möjligt att göra ett medborgarinitiativ. All information som behövs finns samlad på en webbplats.

  Att registrera initiativen är ett viktigt första steg i processen. Ansökan måste göras av en medborgarkommitté som utgörs av minst sju EU-medborgare som är bosatta i minst sju olika EU-länder.

  När kommittén väl är registrerad har den ett år på sig att samla in de nödvändiga stödförklaringarna från minst sju medlemsländer. Tröskeln för att räknas som ett av dessa sju länder är satt vid 750 gånger antalet parlamentsledamöter för det landet. Alla som har uppnått rösträttsålder för de europeiska parlamentsvalen (18 år i alla medlemsländer utom Österrike där den är 16 år) kan stödja ett initiativ.

  EU-ländernas behöriga myndigheter måste intyga att kommittén har fått in tillräckligt många underskrifter. Kommissionen har sedan tre månader på sig att granska initiativet och besluta hur man ska gå vidare. Organisatörerna kommer att få träffa kommissionen för att mer utförligt förklara de frågor som tas upp i deras initiativ, samt presentera initiativet vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

  Därefter kommer kommissionen att anta ett meddelande som beskriver dess slutsatser om initiativet, förslag till eventuella åtgärder och motivering till dessa.

  EU-kommissionen har arbetat hårt för att göra processen så enkel som möjligt för medborgarna, samt infört nödvändiga skyddsmekanismer så att initiativ som är uppenbart kränkande, grundlösa, förargelseväckande och som strider mot europeiska värderingar eller faller utanför kommissionens tillämpningsområde inte registreras. Man ser också till att personuppgifterna för de som stöder initiativen är fullt skyddade.

  "Efter det hårda arbetet och den långa väntan kan EU-medborgare äntligen sätta i gång medborgarinitiativ genom att ansöka om registrering på kommissionens webbplats", meddelar vice ordförande Šefčovič. "Personligen är jag väldigt spänd på att höra medborgarnas idéer."

  Webbplatsen för det europeiska medborgarinitiativet

  Länk till förordningen som reglerar det europeiska medborgarinitiativet

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 30/03/2012  |Till början