Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Eurooppalainen kansalaisaloite otetaan käyttöön
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

30/03/2012

Sunnuntaina eurooppalaiset kansalaisaloitteet saavat lähtölaukauksen. Tuosta päivästä lähtien miljoona kansalaista ympäri Eurooppaa voi toimia yhdessä heitä koskettavissa asioissa ja pyytää komissiota toimimaan asian hyväksi.  Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta sovittiin Lissabonin sopimuksessa.

  Euroopan komissio - lehdistötiedote

  Bryssel 30. maaliskuuta 2012 – IP/12/336

  Aloitteiden rekisteröinti on prosessin tärkeä alkuvaihe. Rekisteröintipyynnön jättää vähintään seitsemässä eri EU-maassa asuvasta vähintään seitsemästä EU:n kansalaisesta koostuva kansalaistoimikunta.

  Kun aloite on rekisteröity, toimikunnalla on 12 kuukautta aikaa kerätä tarvittavat tuenilmaukset vähintään seitsemältä EU-maalta. Kyseisten seitsemän EU-maan joukkoon kuulumiseksi aloitteen allekirjoittajia on oltava 750 kertaa kyseisen EU-maan Euroopan parlamentin edustajien määrä. Aloitetta voivat tukea kaikki, jotka voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa (ikäraja EU-maissa on 18 vuotta, lukuunottamatta Itävaltaa, jossa ikäraja on 16 vuotta).  

  EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava tuenilmausten määrä. Komissiolla on sen jälkeen kolme kuukautta aikaa tarkastella aloitetta ja päättää, miten asiassa edetään. Komissio tapaa aloitteen järjestäjät, jotta he voivat tarkemmin esitellä aloitteessa esille tuodut kysymykset. Järjestäjillä on myös mahdollisuus esittää aloitteensa Euroopan parlamentissa järjestettävässä julkisessa kuulemisessa.

  Komissio antaa sen jälkeen tiedonannon, jossa se selittää aloitteesta tekemänsä päätelmät, mihin toimiin se mahdollisesti aikoo ryhtyä ja toimien perusteet. 

  Euroopan komissio on tehnyt kovasti töitä, jotta prosessi olisi kansalaisille mahdollisimman helppo. Se on myös varmistanut, että käytössä ovat tarvittavat suojakeinot sen estämiseksi, että ilmeisen herjaavia, merkityksettömiä, piloillaan esitettyjä, vastoin eurooppalaisia arvoja tai komission toimivaltuuksien ulkopuolella olevia aloitteita ei rekisteröidä. Käytössä on myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan aloitteita tukevia henkilöitä koskevien tietojen asianmukainen suojelu.

  Olen ilahtunut siitä, että kaiken kovan työn ja pitkän odotuksen jälkeen eurooppalaiset voivat lopultakin käynnistää kansalaisaloitteita pyytämällä niiden rekisteröintiä komission verkkosivulla. Odotan innolla kansalaisten ideoita, varapuheenjohtaja Šefčovič toteaa.

  Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeva asetus

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 30/03/2012  |Sivun alkuun