Sökväg


Om oss
Om representationen

Anbudsinfordran för värdtjänster till Europasalen vid Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Helsingfors
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/07/2014

Europeiska kommissionens representation i Finland söker genom ett öppet anbudsförfarande en avtalspart som kan erbjuda stödtjänster för mötes- och utställningslokalerna vid Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Helsingfors (Europeiska unionens officiella tidning S134/16.7.2014).  

Anbudshandlingarna bör beställas senast 5.9.2014 kl. 16.00. Anbuden ska lämnas in senast 8.9.2014 kl. 16.00.

 

 

  Anbudsinfordran för värdtjänster till Europasalen vid Europeiska kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Helsingfors

  Anbudsinfordran och mer information:

  Anbudsinfordran pdf - 50 KB [50 KB]

  Bilagor:

  1.    Kravspecifikation pdf - 120 KB [120 KB]
  b.    Fallstudier för det tekniska anbudet pdf - 48 KB [48 KB]
  2.    Utkast till tjänsteavtal pdf - 115 KB [115 KB]
  3.    Försäkran på heder och samvete om uteslutningskriterierna msw8 - 47 KB [47 KB]
  4.    Blankett för prisanbud msw8 - 31 KB [31 KB]
  5.    Checklista för urvalskriterierna msw8 - 71 KB [71 KB]
  6.    Preliminär förteckning över dagar då representationen är stängd pdf - 21 KB [21 KB]
  7.    Uppgifter om anbudsgivarens finansiella kapacitet excel8book - 52 KB [52 KB]

  20.8.2014

  Fråga 1:

  Kan ni vänligen förtydliga vad ni menar med tekniska resurser i bilaga V punkt A.13?

  Fråga 2:

  När svarar ni på vår fråga som vi skicket per e-post och på vilket sätt?

  Svar 1:

  Med tekniska resurser som nämns i bilaga V, punkt A.13 menar vi det som behandlas i Kravspecifikationens punkt "7. Tekniskt anbud".

  Svar 2:

  Vi svarar skriftligen per e-post, och dessutom publicerar vi frågan och svaret på vår hemsida, utan frågeställarens namn eller organisation.

  26.8.2014

  Fråga 1:

  Tjänsteavtalet är i PDF format. Vill ni att vi enbart bekantar oss med tjänsteavtalsmodellen, eller att vi skriver ut den och fyller i den med de rätta uppgifterna, t.ex. bankuppgifterna?

  Fråga 2:

  Den andra frågan gäller pris och prisanbud?

  Svar 1:

  Avtalet är i det här skedet bifogat för att ni ska bekanta er med det. Senare fyller vi i det med uppdragstagaren som vunnit anbudsinfordran.

  Svar 2:

  I prisanbudet i bilaga IV meddelas en månads pris utan moms, som sedan faktureras 11 gånger (månader) under året.

  2.9.2014

  Call for tender 2)

  "If you are interested in this contract, please submit a tender, in triplicate - one of which is not bound - and in one of the official languages of the European Union."

  But please note Annex (b) to the tender specifications: "The answers must be realistic, drafted in Finnish/Swedish and should not exceed 1½ A4 page for each question."

   

  Anbudsinfordran, punkt 2:

  "Om du är intresserad av att delta i upphandlingen ber vi dig lämna in ett anbud i tre exemplar - varav ett ohäftat - på ett av EU:s officiella språk".

  Vänligen uppmärksamma instruktionerna för bilaga b till kravspecifikationen "Fallstudier för det tekniska anbudet": "Svaren måste vara realistiska, skrivna på svenska och bör inte vara längre än en och en halv A4-sida per fråga".

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/09/2014  |Till början