Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Tarjouspyyntö: Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston yhteisen Eurooppasalin avustajapalveluja
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

15/07/2014

Euroopan komission Suomen-edustusto etsii avoimella tarjouskilpailulla sopimuskumppania hoitamaan avustavia palveluja Euroopan komission edustuston ja Euroopan parlamentin tiedotustoimiston kokous- ja näyttelytiloissa Helsingissä (Euroopan Unionin Virallinen Lehti S134 /16.7.2014). Tarjousasiakirjat tulee pyytää viimeistään 5.9.2014 klo 16.00 ja tarjoukset on jätettävä viimeistään 8.9.2014 klo 16.00.

 

 

  Tarjouspyyntö: Euroopan komission Suomen-edustuston ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston yhteisen Eurooppasalin avustajapalveluja

  Lisätietoja ja tarjousasiakirjat:

  Tarjouspyyntö pdf - 71 KB [71 KB]

  Liitteet:

  1.   Tarjouseritelmä pdf - 134 KB [134 KB]
  b.  Tekniseen tarjoukseen liittyvät case-tehtävät pdf - 64 KB [64 KB]
  2.   Palveluhankintasopimuksen luonnos pdf - 171 KB [171 KB]
  3.   Poissulkemisperusteita koskeva vakuutus msw8 - 46 KB [46 KB]
  4.   Hintataulukko msw8 - 32 KB [32 KB]
  5.   Tarkistusluettelot toimitettavista asiakirjoista ja viittaukset valintaperusteisiin msw8 - 72 KB [72 KB]
  6.   Viitteellinen luettelo edustuston vapaapäivistä pdf - 21 KB [21 KB]
  7.   Tarjoajan luottokelpoisuus excel8book - 59 KB [59 KB]

  20.8.2014

  Kysymys 1:

  Voisitteko ystävällisesti tarkentaa, mitä liitteen V kohdan A.13  teknisillä resursseilla tarkoitetaan?

  Kysymys 2:

  Voisitteko vahvistaa milloin ja mitä kanavaa käyttäen saamme vastauksen tähän sähköpostilla lähetettyyn kysymykseen?

  Vastaus 1 :

  Liitteen V kohdalla A.13. teknisillä resursseilla tarkoitetaan tarjouseritelmän kohdassa "7. Tekninen tarjous" kuvailtuja asioita.

  Vastaus 2:

  Vastaus tässä kirjallisena, lisäksi julkaisemme kysymyksen ja vastauksen meidän kotisivuillamme, ilman kysyjän nimeä tai organisaatiota.

  26.8.2014

  Kysymys 1:

  Palveluhankintasopimus on PDF muodossa. Haluatteko, että tutustumme ainoastaan palveluhankintasopimusluonnokseen vai haluatte, että sen tulostamme ja täytämme oikeilla tiedolla esim. pankkitiedolla?

  Kysymys 2:

  Toinen kysymys koskee hintaa ja hinnan ilmoittamista?

  Vastaus 1:

  Sopimus on tässä vaiheessa tutustuttavaksi. Täytämme aikanaan sopimuksen valitun toimeksisaajan kanssa.

  Vastaus 2:

  Liitteeseen IV hintataulukkoon laitetaan yhden kuukauden hinta ilman ALV:tä, joka sitten laskutetaan 11 kertaa (kuukautta) vuoden aikana.

  2.9.2014

  Call for tender 2)

  "If you are interested in this contract, please submit a tender, in triplicate - one of which is not bound - and in one of the official languages of the European Union."

  But please note Annex (b) to the tender specifications: "The answers must be realistic, drafted in Finnish/Swedish and should not exceed 1½ A4 page for each question."

   

  Tarjouspyyntö 2)

  "Hankintasopimuksesta kiinnostuneita pyydetään toimittamaan tarjous kolmena kappaleena (joista yksi nitomattomana) jollakin Euroopan unionin virallisista kielistä".

  Pyydämme huomioimaan myös tarjouseritelmän liite b "Tekniseen tarjoukseen liittyvät case-tehtävät": "Vastausten on oltava realistisia. Ne on laadittava suomeksi, eikä niiden pituus saisi ylittää puoltatoista A4-liuskaa kysymystä kohden".

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 08/10/2014  |Sivun alkuun