Sökväg


Om oss
Om representationen

Rörelse med tankens kraft
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/08/2014

Ett EU-finansierat forskningsprojekt håller på att utveckla ett sensorsystem, med hjälp av vilket en människa kan exempelvis använda datorn eller styra en robot med tankekraft.

  Foto: Rodeo

  I världen finns många människor som har olika graders nedsatt rörelseförmåga. Flera vardagliga aktiviteter, som att lyfta dricksglaset eller skriva e-post, kan vara väldigt ansträngande för dem. I det EU-finansierade TOBI-projektet (Tools for Brain-Computer Interaction) håller man på att utveckla ett sensorsystem som med hjälp av mätbara impulser från hjärnan möjliggör styrandet av olika maskiner eller till exempel den förlamade lemmen.

  I projektet har man utvecklat minst tre olika typers dialog mellan hjärnan och datatekniken. I den första använder man en "elektrodmössa", som sänder hjärnsignaler till datorn. Via signalerna kan människan fjärrstyra datorn, skriva text och bläddra på nätet.

  I den andra provtypen kan patienterna med hjälp av tankekraft styra en liten robot, med video-, ljud- och hinderigenkänningsfunktioner. Via roboten kan patienten gå på virtuella promenader på sjukhusområdet och till exempel skapa videokontakt till sina vänner.

  Den tredje utvecklingstypen är en programapplikation, som hjälper patienten att kontrollera sina förlamade lemmar genom att tänka på att röra på dem. Programvaran känner igen patientens avsikt att röra på exempelvis sin arm. Sedan förvandlas avsikten till rörelse med hjälp av elektroniken. I en del fall har patienten med hjälp av intensiv övning och rehabilitering lyckats behålla kontrollförmågan även efter borttagningen av hjälpmedlen.

  EU finansierar projektet med 9 miljoner euro från EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling.

  Projektets presentationsvideo.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/09/2014  |Till början