Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionens nästa ordförande Jean-Claude Juncker betonar sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/07/2014

Europaparlamentet har i dag under sitt plenarsammanträde med stark majoritet godkänt Jean-Claude Juncker som Europeiska kommissionens nästa ordförande. Innan röstningen presenterade Juncker sina politiska riktlinjer, som han kommer att betona som kommissionens ordförande.

  Kommissionens nästa ordförande Jean-Claude Juncker betonar sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring

  Helsingfors den 15 juli 2014

  Juncker vill att kommissionen inte lägger sig i allt, utan arbetar för invånarna i EU och fokuserar på att uppnå resultat. Han anser också att det är viktigt att stärka tillväxten och skapa arbetstillfällen, för vilket han föreslår ett 300 miljarder euros stödpaket.

  Juncker tycker även att det är viktigt att befria små och medelstora företag från onödig byråkrati, och att vi i EU bör bli självständiga när det gäller energitillgång.

  Det var nödvändigt att rädda euron anser Juncker, men de åtgärder som vidtogs hade också negativa sociala konsekvenser.

  Juncker vill att handelsavtalet med USA, för vilket förhandlingarna pågår som bäst, ska vara rimligt och balanserat. Men han är inte villig att offra EU:s standarder vare sig när det gäller säkerhet, hälsa, sociala frågor och uppgiftsskydd eller vår kulturella mångfald.

  Juncker efterlyser en mer solidarisk migrationspolitik. Man bör vidta kraftfullare åtgärder mot irreguljär migration, men även skapa ett attraktivare Europa som lockar kompetenta personer till EU.

  Enligt Juncker bör EU:s utveckling fortsätta. Det betyder inte att alla länder måste utvecklas i samma takt.

  För övrigt anser Juncker att en jämn könsfördelning i samhället inte är en lyx, utan ett politiskt måste, vilket även gäller valet av kommissionens ledamöter.

   

  Mer information:

  Pressmeddelande gällande Junckers presentation (på engelska)

  Junckers politiska riktlinjer för nästa kommission

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/08/2014  |Till början