Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s budgetförslag för 2015 kommer att bidra till ekonomisk tillväxt i Europa trots ekonomiska begränsningar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/06/2014

Kommissionens budgetförslag bygger vidare på det som gjorts tidigare och hjälper Europa att återhämta sig från krisen, med allt knappare resurser.

  Bryssel den 11 juni 2014 – IP/14/665

  Merparten av åtagandena gäller framtida projekt som stärker den europeiska ekonomin, medan omkring 40 % av betalningarna fortfarande gäller EU-finansierade projekt från bugetperioden 2007–2013. Budgetförslaget för 2015 uppgår till endast 1 % av EU-ländernas sammanlagda bruttonationalinkomster.

  Den föreslagna ökningen av åtagandena med 2,1 % och betalningarna med 1,4 % äts i princip upp av den förväntade inflationen för 2015.

  Kostnaderna för EU:s funktion är stabila och utgör omkring 4,8 % av den totala budgeten. Ökningen (+1,6 %) motsvarar den förväntade inflationstakten, vilket innebär att den inte ökar i reala termer. Kommissionen föreslår samtidigt att kommissionens personal ska minskas med ytterligare 1 %, den tredje sådana minskningen på tre år.

  EU:s budget innebär att 28 länder lägger samman en liten del av sina resurser till största möjliga nytta för mer än 500 miljoner européer. På så sätt kan man undvika dubbelarbete på nationell nivå och göra alla EU-länder starkare, i och med att gemensamma ansträngningar ger bättre resultat än splittrade åtgärder.

  Efter kommissionens antagande av budgetförslaget för 2015 kommer först rådet (medlemsländerna) och sedan Europaparlamentet att inta sina ståndpunkter om det. Därefter följer en 21 dagar lång förlikningsperiod, då rådet och Europaparlamentet ska enas om en kompromiss.

  Webbplats för EU:s budget: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/06/2014  |Till början