Sökväg


Om oss
Om representationen

EU lägger fram sin arbetsmiljöstrategi för 2014–2020
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/06/2014

För att bättre skydda EU:s över 217 miljoner arbetstagare från olyckor och sjukdomar i arbetet har EU-kommissionen lagt fram en ny arbetsmiljöstrategi för 2014–2020 där man beskriver viktiga utmaningar, strategiska mål och åtgärder för att komma till rätta med problemen.

  Bryssel den 9 juni 2014 – IP/14/641

  Varje år råkar över 3 miljoner personer i EU ut för en allvarlig olycka på arbetsplatsen, varav 4 000 med dödlig utgång. Det orsakar inte bara personligt lidande utan också höga kostnader för företagen och samhället i stort. Den nya strategin ska bidra till bättre kvalitet på jobben och nöjdare arbetstagare.

  Arbetsmiljöstrategin beskriver tre stora utmaningar: se till att arbetsmiljöreglerna följs bättre, bättre förebygga arbetssjukdomar och ta hänsyn till att arbetskraften i EU blir allt äldre.

  I strategin föreslås olika åtgärder för sju centrala mål: stärka de nationella arbetsmiljöstrategierna genom t.ex. policysamordning och idéutbyte, ge praktiskt stöd till småföretagen för att hjälpa dem att följa arbetsmiljöreglerna, förbättra EU-ländernas tillsynsarbete, t.ex. genom att utvärdera de nationella yrkesinspektionerna, förenkla lagstiftningen för att få bort onödig administration, hantera det faktum att arbetskraften blir allt äldre, förbättra insamlingen av statistik för att få bättre underlag och utveckla övervakningsverktyg och stärka samordningen med internationella organisationer (t.ex. Internationella arbetsorganisationen ILO, Världshälsoorganisationen WHO och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD) för att förbättra arbetsvillkoren i hela världen.

  Den nya strategin bygger på arbetsmiljöstrategin för 2007–2012, som bl.a. bidrog till att minska antalet arbetsolyckor i EU som innebar mer än tre dagars sjukfrånvaro med 27,9 procent.

  Läs mer:

  MEMO/14/400

  EU:s arbetsmiljöstrategi för 2014–2020

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/06/2014  |Till början