Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s digitala agendan gör goda framsteg
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/05/2014

EU är på väg att uppnå 95 av sina 101 digitala mål för 2015. 

  Bryssel den 28 maj 2014 – IP/14/609

  EU:s invånare och företag kopplar upp sig mer, handlar mer och de har bättre färdigheter i informations- och kommunikationsteknik. De saknar dock ofta höghastighetsbredband, särskilt i landsbygdsområden, vilket skulle mätta denna digitala aptit. Den hotande digitala kunskapsklyftan är fortfarande ett stort problem (se MEMO/14/383).

  Vanlig internetanvändning går upp: Antalet människor som använder internet minst en gång i veckan har ökat från 60 % till 72 % sedan 2010. De länder som har de bästa resultaten (mer än 90 % använder internet) är Danmark, Sverige, Nederländerna och Luxemburg. I Förenta staterna använder 87 % de vuxna internet.

  Stora framsteg bland missgynnade grupper: Internetanvändningen bland arbetslösa, personer med låg utbildningsnivå och äldre har gått upp till 57 % från 41 % för fyra år sedan.  Om nuvarande trender håller i sig kommer målet på 60 % att nås före 2015.

  Andelen icke-användare har sjunkit med en tredjedel: 20 % av EU-invånarna har aldrig använt internet (en tredjedel mindre än för fyra år sedan). Om de nuvarande trenderna fortsätter kommer DAE-målet att få ner siffran till 15 % innan 2015 att uppnås.

  Fler handlar på nätet: 47 % av EU-medborgarna handlar nu på nätet, en ökning med 10 procentenheter, vilket innebär att målet på 50 % fram till 2015 sannolikt kommer att uppnås.

  Tillgången är säkrad: 100 % av européerna har nu tillgång till bredband, vanligtvis inbegriper detta flera alternativ (fiber, kabel, ADSL eller 3G/4G mobil). Alla européer har nu, till ett överkomligt pris, som minimum tillgång till satellitbredband. 

  Teknik för snabbt bredband: Tillgången på 4G mobilt bredband ökade kraftigt till 59 %, jämfört med 26 % för ett år sedan. Fast uppkopplat internet på minst 30 Mbit/s är tillgängligt för 62 % av EU:s befolkning, jämfört med 54 % för ett år sedan och 29 % år 2010.  Snabbt bredband finns redan tillgängligt för 90 % eller mer av hushållen i Belgien, Danmark, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Storbritannien.

  Småföretagen går miste:  Endast 14 % av företagen med mindre än 250 anställda har försäljning på nätet. Inom hela EU är inte ett enda land ens i närheten av att uppnå EU:s genomsnittsmål på 33 % senast 2015.

  Europas landsbygdsområden är i riskzonen: Endast 18 % av hushållen på landsbygden har tillgång till höghastighetsbredband.

  E-förvaltningstjänsterna stagnerade under 2013. De användes av endast 42 % av EU:s befolkning. Fortsätter det i denna takt kommer inte medlemsländerna att uppnå målet på 50 % fram till 2015.

  Länkar

  Resultattavla för den digitala agendan

  Resultattavla för varje land

  MEMO/14/383 (Om digitala färdigheter och arbetstillfällen)

  Scoreboard infographic

  Den digitala agendan

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/05/2014  |Till början