Sökväg


Om oss
Om representationen

Utmärkt vattenkvalitet vid de flesta badplatser i Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/05/2014

Vattnet på Europas stränder, floder och sjöar var i allmänhet av hög kvalitet under 2013, med mer än 95 % av badplatserna uppfyller minimikraven. Resultatet visar att vattnet vid kusterna var något bättre än i inlandet.

  Bryssel den 27 maj 2014

  Den årliga badvattenrapporten från Europeiska miljöbyrån visar vattenkvaliteten vid 22 000 badplatser i hela EU, Schweiz och för första gången Albanien. Tillsammans med rapporten offentliggör Europeiska miljöbyrån även en interaktiv karta som visar hur varje badplats låg till under 2013.

  Lokala myndigheter övervakar proven från de lokala stränderna genom att samla in prover under våren och hela badsäsongen. Badvatten kan klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dåligt”. Bedömningen baseras på nivåerna för två typer av bakterier som anger föroreningar från avloppsvatten eller boskap. Dessa bakterier kan orsaka sjukdom (kräkningar och diarré) vid förtäring.

  Badvatten: viktigaste resultat

  Mer än 95 % av badplatserna uppfyllde minimikraven och 83 % uppfyllde den strängare nivån ”utmärkt”.  Endast 2 % var ”dåliga”.

  Andelen badplatser som klarade minimikraven under 2013 var ungefär densamma som 2012. Andelen badplatser med klassificeringen ”utmärkt” ökade från 79 % under 2012 till 83 % under 2013.

  Vid havsstränder var vattenkvaliteten något bättre då 85 % av badplatserna klassificerades som utmärkta. Samtliga havsbad i Slovenien och Cypern klassificerades som utmärkta.

  Kvaliteten på sötvattensbadvatten tycks ha varit något lägre än genomsnittet. Luxemburg var det enda land som fick klassificeringen ”utmärkt” för alla sötvattensbad, med Danmark tätt efter med 94 % ”utmärkt”.  Tyskland uppnådde utmärkt kvalitet med 92 % av nästan 2 000 sötvattensbad.

  Ytterligare upplysningar finns här:

  Europeiska miljöbyråns webbplats för badvatten

  Europeiska kommissionens webbplats för badvatten

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/05/2014  |Till början