Sökväg


Om oss
Om representationen

Hälsovården alltid nära till hands: fullt utnyttjande av m-Hälsans fulla potential
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/04/2014

Europeiska kommission lanserar idag ett samråd om #mHealth eller mobil hälsa, med en begäran om hjälp att hitta nya sätt att förbättra EU-invånarnas hälsa och välmående genom att använda mobilutrustning, t.ex. gsm, surfplattor, patientövervakningsanordningar och annan trådlös utrustning.

  IP/14/394

  Genom att använda m-hälsa görs trefaldiga vinster, eftersom m-hälsotjänster

  • låter patienten ha kontrollen, vilket ger en större frihet och bidrar till att förebygga hälsoproblem,
  • bidrar till ett effektivare hälso- och sjukvårdssystem, med en enorm potential för inbesparingar
  • skapar stora möjligheter för innovativa tjänster, nya företag och app-ekonomin.

  Några exempel på m-Hälsa

  • En app som mäter vitala signaler, t.ex. blodtrycket.
  • En app som ser till att insulin ges till en diabetiker, genom att överföra kontrollsignaler till pumpen från en mobil plattform.
  • En app för att påminna patienterna om att de bör ta sin medicin.
  • En app med motions- och kostrekommendationer för att förbättra användarnas allmänna hälsa och välmående

   

  De finns redan närmare 100 000 typer av m-hälsa #apps tillgängliga via ett flertal plattformar, t.ex. iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. De tjugo främsta gratis-apparna för sport, motion och hälsa har redan laddats ner 231 miljoner gånger i hela världen. Senast 2017 kommer 3,4 miljarder människor i världen att äga en smarttelefon och hälften av dem kommer att använda m-Hälsoappar. Om dess hela potential kommer att vara utnyttjad 2017, skulle m-Hälsa kunna spara 99 miljarder euro i sjuk- och hälsovårdskostnader i EU. Och med tanke på att paketet En uppkopplad kontinent fick ett positivt mottagande i Europaparlamentet förra veckan har vi tagit ytterligare ett steg närmare skyddet av innovativa tjänster i EU.

  Vi måste fortfarande lösa vissa problem, t.ex. säkerhetsaspekterna med m-Hälsoappar, oron för hur uppgifterna i apparna kommer att användas, bristen på kompatibilitet mellan olika tillgängliga lösningar och de berördas bristande kunskaper vad gäller gällande bestämmelser för livstils- och välmåendeappar, t.ex. efterlevnaden av dataskyddsbestämmelserna, och huruvida dessa appar är medicinsk utrustning och därför kräver EG-märkning. Det är också viktigt att värna om hälsovårdspersonalens och medborgarnas förtroende och att vi hjälper medborgarna att använda m-hälsotjänsterna effektivt.

  Konsument- och patientorganisationer, sjuk- och hälsovårdspersonal, offentliga myndigheter, apputvecklare, telekomleverantörer, tillverkare av mobil utrustning, berörda parter och enskilda uppmanas delta i samrådet senast den 3 juli 2014. Här är några exempel på de frågor som ställs

  • Vilka säkerhets- och prestandakrav bör gälla för livsstils- och välmåendeappar?
  • Vilka säkerhetsåtgärder skulle kunna skydda hälsouppgifterna i m-hälsosammanhang?
  • Vilket är det bästa sättet att främja entreprenörsandan vad gäller m-hälsa i Europa?

   

  Delta senast den 3 juli 2014 här , per e-post, eller per post till följande adress:

  European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology

  Unit H1, Health & Well-being

  Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 - Belgium.

   

  Kommissionen kommer att offentliggöra en sammanfattning av svaren under det fjärde kvartalet 2014; eventuella politiska åtgärder förväntas 2015.

  Länkar

  Grönbok om e-hälsa

  Delta i samrådet

  Arbetsdokument om EU:s befintliga regelverk tillämpligt på livsstils- och välmåendeappar

  e-hälsa på den digitala agendan

  MEMO/14/266  Vad m-hälsa kan göra för dig

  vice ordförande Neelie Kroes

  Hälsokommissionär Tonio Borg

   

  Kontaktpersoner

  E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfnl: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/04/2014  |Till början