Navigointipolku


Keitä olemme

Euroopan komissio tukee Ukrainaa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

10/04/2014

Euroopan komissio ilmoitti maaliskuun alussa tukipaketista, johon sisältyvillä käytännön toimenpiteillä annetaan Ukrainalle taloudellista ja rahoitustukea. Nämä toimenpiteet ovat komission panos eurooppalaisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin tukea Ukrainan poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Tämän tukipaketin lisäksi EU tukee kattavaa perustuslakiuudistusta, vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämistä sekä jännitteiden lieventämistä ja vakauden ja turvallisuuden vaalimista. Komissio valmistelee yhteistyössä IMF:n kanssa makrotaloudellista avustuspakettia. Komissio antoi 19. maaliskuuta esityksen 1 miljardin euron lisätuesta. Rahoitusapu myönnettäisiin keskipitkän ajan luottoina. Komissio valmistelee kehitysapuna parhaillaan uutta 365 miljoonan euron ohjelmaa tälle vuodelle. Se sisältää valtiorakenteiden kehittämisen (355 miljoonaa euroa) ja kansalaisyhteiskuntaa tukevan ohjelman (10 miljoonaa euroa).

    Komissio esitti 11. maaliskuuta Ukrainasta EU:hun suuntautuvan viennin tullien väliaikaista poistamista. Euroopan parlamentti hyväksyi esityksen 3. huhtikuuta, ja nyt komissio odottaa myös neuvostolta nopeaa reaktiota, jotta Ukrainan talous pääsee hyötymään siitä niin pian kuin mahdollista. Energia, sen huoltovarmuus ja kohtuullinen hintataso ovat keskeisiä tekijöitä Ukrainan vakauden ja turvallisuuden kannalta. EU tekee Ukrainan uuden hallituksen kanssa yhteistyötä – muun muassa budjettitukea antamalla – energiatoimitusten monipuolistamiseksi pitkällä aikavälillä ja sen varmistamiseksi, että Ukrainan kaasunsiirtojärjestelmä toimii jatkossakin keskeisenä kaasun toimitusreittinä Eurooppaan.

    Komissio tukee myös liikkuvuuden lisäämistä sekä korruption torjuntaa.

    Lue lisätietoja EU:n uusista tukitoimista (englanniksi).

    Ilmoitustaulu


    Viimeisin päivitys: 16/04/2014  |Sivun alkuun