Sökväg


Om oss
Om representationen

Flexiblare visumregler för att främja tillväxt och sysselsättning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/04/2014

Många av de medborgare från länder utanför EU som vill resa till EU ställs ofta inför besvärliga, tidskrävande och dyra viseringsförfaranden. De förslag som läggs fram i dag kommer avsevärt att förkorta och förenkla förfarandena för dem som vill komma till EU för kortare vistelser, och dessutom införa fler kostnadsbesparingar och mindre byråkrati, samtidigt som säkerhetsnivån bibehålls. Genom att göra det lättare för lagliga resenärer att komma in i Schengenområdet underlättas besök hos släktingar och vänner och affärsverksamhet. Förslaget kommer att främja ekonomisk verksamhet och jobbskapande inom till exempel turistnäringen men även inom närliggande områden som restaurang- och transportsektorn.

  Bryssel den 1 april 2014 – IP/14/347

  En studie som nyligen gjordes visar att under 2012 gick totalt 6,6 miljoner potentiella resenärer från sex av de länder som har flest resenärer "förlorade" på grund av de omständliga viseringsförfarandena.  Studien visade även att mer flexibla och mer lättillgängliga viseringsregler kan öka antalet resor till Schengenområdet med mellan 30 % och upp till 60 % – bara från de här sex länderna. Det kan innebära så mycket som totalt130 miljarder euro i direkta utgifter under fem år (logi, mat och dryck, transporter, underhållning, shopping m.m.), och skulle kunna leda till ungefär 1,3 miljoner jobb inom turism och andra liknande sektorer.

  Båda förslagen ska nu godkännas av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet, vilket sker tidigast 2015.

  När förslagen träder i kraft, kommer ändringarna att gälla för alla de EU-medlemsländer som fullt ut tillämpar den gemensamma politiken för Schengenviseringar samt de fyra länder som är anslutna till Schengensamarbetet (Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz). Det bör noteras att Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien, Rumänien och Storbritannien inte deltar i viseringspolitiken.

  Länkar

  MEM O/14/247

  Rapporten om en smartare viseringspolitik för ekonomisk tillväxt

  Ett förslag till en förordning om rundresevisering

  En översikt över viseringsstatistik

  Kontaktpersoner:

  Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

  Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

  För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 67891011 eller via e-post

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 16/04/2014  |Till början