Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kerro mielipiteesi sijoittajan suojasta EU-USA-kauppasopimuksessa!
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

27/03/2014

Euroopan komission tavoitteena on tehdä Yhdysvaltojen kanssa meneillään olevista neuvotteluista avoimimmat ja läpinäkyvimmät tähän mennessä käydyistä kauppaneuvotteluista. Tämän vuoksi komissio haluaa kuulla mielipiteesi sijoittajan suojasta sekä sijoittajan ja valtion välisestä riitojenratkaisusta transatlanttisessa kauppa- ja investointikumppanuudessa (nk. TTIP-sopimus).

  Kerro mielipiteesi sijoittajan suojasta EU-USA-kauppasopimuksessa!

  Komissio pitää tällaista kuulemista tarpeellisena, koska asiasta on käyty vilkasta julkista keskustelua, jossa erityisesti sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu TTIP-sopimuksessa on aiheuttanut huolta.

  Kuulemisessa on tarkoitus antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuus ilmaista kantansa sekä täsmentää EU:n suhtautumista sijoittajan suojaan sekä sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisuun ehdotettua TTIP-sopimusta koskevissa neuvotteluissa.

  Komissio aikoo varmistaa, että sijoitussuoja ja sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu vastaavat parhaita käytänteitä paitsi TTIP-sopimuksessa myös kaikissa muissa EU:n uusissa investointisopimuksissa. Tavoitteena on selkiyttää merkittävästi sijoittajan suojan asemaa TTIP-sopimuksessa sekä muissa EU:n tulevaisuudessa tekemissä investointisopimuksissa verrattuna niihin yli 3 000 sijoitussopimukseen, joita tällä hetkellä on voimassa eri puolilla maailmaa. Lisäksi komissio haluaa, että sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu on kauppa- ja investointikumppanuussopimuksessa läpinäkyvämpi ja vastuullisempi järjestely kuin nykyiset käytänteet – tämä koskee myös käytänteitä EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen nykyisissä kahdenvälisissä sijoitussopimuksissa, jotka TTIP-sopimuksella on tarkoitus korvata. Samaa lähestymistapaa on tarkoitus noudattaa myös tulevaisuudessa, kun EU allekirjoittaa investointisopimuksia muiden maiden kanssa.

  On tärkeää muistaa, että Euroopan komissio neuvottelee TTIP-sopimuksen sijoitusmääräyksistä jäsenvaltioiden ohjeiden mukaisesti. Sijoittajan suoja ja sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu ovat osa neuvotteluohjeita, jotka EU:n jäsenvaltiot yksimielisesti antoivat komissiolle kesäkuussa 2013. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppaneuvotteluissa – kuten kaikissa muissakin kauppaneuvotteluissa – Euroopan komission institutionaalinen tehtävä on neuvotella kaikkien EU:n 28 jäsenvaltion puolesta niiden seurannassa ja demokraattisessa valvonnassa. Demokraattista valvontaa harjoittaa neuvotteluprosessin aikana myös Euroopan parlamentti, joka saa käyttöönsä samat asiakirjat kuin jäsenvaltiot. Lisäksi nimenomaan Euroopan parlamentti päättää koko neuvotteluprosessin lopuksi äänestämällä, onko neuvoteltu sopimus syytä hyväksyä.

  Julkinen keskustelu asiasta on erittäin tervetullutta ja tärkeää. Siinä on kuitenkin noussut esiin eräitä väärinkäsityksiä ja jopa harhatulkintoja sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun tavoitteista TTIP-neuvotteluissa. Usein on esimerkiksi väitetty, että sopimuksen yhteydessä neuvoteltava sijoittajan suoja antaisi yrityksille mahdollisuuden haastaa valtio oikeuteen, jos uusi lainsäädäntö vähentäisi niiden voittoja. Voimassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin liittyy monia paljon huomiota saaneita tapauksia, jotka ovat herättäneet huolta valtioiden oikeudesta antaa ympäristön- tai kuluttajansuojalainsäädäntöä ilman, että ne joutuvat vastaamaan siitä yrityksille oikeudessa

  Julkinen kuuleminen selventää niitä kysymyksiä, joissa EU pyrkii saamaan aikaan parannuksia varmistaakseen, että sijoittajan ja valtion välinen riitojenratkaisu turvaa EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksessa valtioiden oikeuden säätää yleistä etua palvelevia lakeja. Komission julkisessa kuulemisessa selitetään, miten komissio pyrkii TTIP-sopimuksessa huippuunsa viimeisteltyihin sijoitussuojaa ja sijoittajan ja valtion välistä riitojenratkaisua koskeviin määräyksiin, jotka voivat toimia esikuvana tuleville kauppasopimuksille. Tämän vuoksi komissio pyytää vastaajilta palautetta ja näkemyksiä eräistä yksityiskohtaisista kysymyksistä.

  Komission julkinen kuuleminen toteutetaan tavalliseen tapaan kokonaan verkossa. Kysely kattaa 12 keskeistä aihealuetta, joihin kuuluvat esimerkiksi oikeus sääntelyyn, sijoittajien oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu sekä sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun läpinäkyvyys. Siinä on myös avoin kysymys yleisempiä kommentteja varten.

  Kuulemiseen sisältyy yleistä tietoa sijoitussuojasta ja sijoittajan ja valtion välisestä riitojenratkaisusta ja siitä, miten komissio haluaa kehittää asiaa. Lisäksi jokaisen kysymyksen yhteydessä kerrotaan sen kohteena olevasta aiheesta ja käsiteltävänä olevasta ongelmasta, nykyisten sijoitussopimusten tilanteesta sekä parannuksista, joita EU ehdottaa TTIP-sopimuksen yhteydessä. Kysymysten liitteenä on myös asiaa koskevat oikeudelliset tekstit, joita EU esittää pohjaksi kauppa- ja investointisopimuksesta käytäviin neuvotteluihin.

  Kuuleminen on saatavilla internetissä aluksi vain englanniksi, mutta se ilmestyy myös EU:n muilla kielillä mahdollisimman pian. Julkinen verkkokuuleminen kestää 90 päivää siitä lähtien, kun viimeinenkin EU-kielen virallinen käännös kuulemisteksteistä ilmestyy verkkoon. Näin varmistetaan, ettei kukaan joudu heikompaan asemaan puhumansa kielen takia.

  Kerro mielipiteesi täällä.

  Lisätietoja:

  Memo/14/206

  Asia lyhyesti: Investment Protection and Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS) in EU agreements

  Tällä tietosivulla esitetään tiivistetysti EU:n ehdottamat muutokset sijoitussuojaa koskeviin nykyisiin sääntöihin ja sijoittajan ja valtion väliseen riitojenratkaisujärjestelmään.

  Lehdistötiedote: Investoinnit sekä investoijan ja valtion välinen riitojenratkaisu EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimuksessa – komissio kuulee eurooppalaisia, 21. tammikuuta 2014

  Lisätietoja transatlanttisesta kauppa- ja investointisopimuksesta:

  http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/

  Euroopan komission kauppapolitiikan pääosaston julkiset kuulemiset

  http://trade.ec.europa.eu/consultations/

  “Investment protection does not give multinationals unlimited rights to challenge any legislation” – EU:n kauppapolitiikan tiedottaja John Clancy, 20. joulukuuta 2013

  http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1008

  Kysy lisätietoa: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11, sähköposti

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 07/01/2015  |Sivun alkuun