Sökväg


Om oss
Om representationen

Fler och bättre ekologiska produkter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/03/2014

EU-kommissionen har offentliggjort förslag till en ny förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Konsumenterna och producenterna står i centrum för det nya förslaget som söker åtgärda bristerna i det nuvarande systemet. EU:s ekologiska marknad har fyrdubblats de senaste tio åren och reglerna behöver uppdateras och anpassas så att sektorn kan utvecklas vidare och möta kommande utmaningar. 

  Bryssel den 25 mars 2014 – IP/14/312

  Förslaget fokuserar på tre huvudmål: att behålla konsumenternas förtroende, att behålla producenternas förtroende och att göra det lättare för bönderna att gå över till ekologiskt jordbruk. Målet är att det ekologiska jordbruket ska förbli troget sina principer och mål, så att allmänhetens krav i fråga om miljö och kvalitet uppfylls. Kommissionens förslag:

  • Att stärka och harmonisera reglerna, både inom EU och för importerade produkter, genom att ta bort många av de nuvarande undantagen inom tillverkning och kontroll.
  • Att skärpa kontrollerna genom att göra dem riskbaserade.
  • Att göra det lättare för småbrukare att gå över till ekologiskt jordbruk genom att ge dem möjlighet att ansluta sig till ett gruppcertifieringssystem.
  • Att hantera den internationella dimensionen av handeln med ekologiska produkter på ett bättre sätt genom att införa nya bestämmelser om export.
  • Att förenkla lagstiftningen för att minska de administrativa kostnaderna för jordbrukarna och öka insynen.

  För att hjälpa ekobönderna, producenterna och återförsäljarna att anpassa sig till de föreslagna policyändringarna och klara framtida utmaningar har kommissionen även godkänt en handlingsplan om framtidens ekologiska produktion i Europa. Handlingsplanen innebär att jordbrukarna ska få bättre information om landsbygdsutveckling och om de olika policyalternativ som uppmuntrar ekologiskt jordbruk, att länken mellan EU:s forsknings- och innovationsprojekt och ekologiska produktion stärks och att skolor och andra uppmuntras till att använda ekologiska livsmedel.

  Det ekologiska jordbruket kombinerar bästa miljöpraxis, stor biologisk mångfald, bevarandet av naturresurser och höga produktionsstandarder som baseras på naturliga ämnen och processer. Det skapar en särskild marknad som tillgodoser en särskild efterfrågan och levererar samtidigt kollektiva nyttigheter när det gäller miljö- och djurskydd och landsbygdsutveckling.

  Mer information

  Kontaktpersoner:

  Roger Waite  (+32 2 296 14 04)

  Fanny Dabertrand  (+32 2 299 06 25)

  Allmänheten: Europe Direct per tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/03/2014  |Till början