Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Eurooppa-neuvoston kokous 20.–21.3.
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

24/03/2014

EU-johtajat kokoontuivat 20. ja 21. maaliskuuta 2014 Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysseliin.

  Eurooppa-neuvoston kokous 20.–21.3.

  Kevään huippukokouksessa käsiteltiin lukuisia merkittäviä kysymyksiä. Ukrainan tilanteen lisäksi keskustelunaiheina olivat mm. talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteet vuodelle 2014, kasvua ja kilpailukykyä koskevan Eurooppa 2020 strategian tuleva uudelleentarkastelu sekä ilmastoa ja energiaa koskevat puitteet vuoden 2020 jälkeen.

  Eurooppa-neuvosto kävi perusteellisen keskustelun Ukrainan tilanteesta. Se hyväksyi vahvan viestin Ukrainalle annettavasta tuesta ja sopi joistakin tähän liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä. EU ja sen jäsenvaltiot allekirjoittivat Ukrainan kanssa tehtävän assosiaatiosopimuksen poliittiset määräykset. Eurooppa-neuvosto tuomitsi jyrkästi Krimin ja Sevastopolin liittämisen Venäjän federaatioon eikä tunnusta sitä. Koska kriisin lieventämiseksi ei ole ryhdytty mihinkään toimiin, Eurooppa-neuvosto päätti laajentaa viisumikieltoa ja omaisuuden jäädyttämistä ja peruutti seuraavan EU:n ja Venäjän välisen huippukokouksen. Vaikka Eurooppa-neuvosto on valmis käymään vuoropuhelua, se ei sulkenut pois kauaskantoisia lisäseurauksia Venäjän-suhteisiin, mikäli Venäjän federaatio toteuttaa mitä tahansa muita toimia Ukrainan tilanteen horjuttamiseksi, ja pyysi komissiota ja jäsenvaltioita valmistelemaan mahdollisia kohdennettuja toimenpiteitä. Se päätti myös aikaistaa assosiaatiosopimusten allekirjoittamista Georgian ja Moldovan kanssa.

  Eurooppa on nousemassa finanssi- ja talouskriisistä. Euroopan talous alkaa elpyä usean vähäisen tai jopa negatiivisen kasvun vuoden jälkeen. Elpymisen odotetaan vahvistuvan tänä vuonna. Eurooppa-neuvosto keskusteli talouden ja yhteiskunnan tilanteesta ja näkymistä. Se pohti erityisesti asianmukaisinta toimintapolitiikkaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Se saattoi eurooppalaisen ohjausjakson ensimmäisen vaiheen päätökseen ja kävi ensimmäisen keskustelun Eurooppa 2020 -strategian täytäntöönpanosta keväällä 2015 kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa tehtävää väliarviointia varten. Eurooppa-neuvosto käsitteli myös vahvempaa Euroopan teollisuuden kilpailukykyä talouskasvun ja työllisyyden vauhdittajana. Se kävi ensimmäisen periaatekeskustelun ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020–2030 ja sopi jatkotoimista. Se painotti Eurooppa 2020 -strategian, teollisuuden kilpailukyvyn ja ilmasto- ja energiapolitiikan välistä tärkeää yhteyttä. Eurooppa-neuvosto oli erittäin tyytyväinen yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevasta asetuksesta aikaansaatuun yhteisymmärrykseen, joka mahdollistaa pankkiunionin toteuttamisen. Tämä on yksi ratkaiseva askel kohti vahvempaa ja kestävämpää talous- ja rahaliittoa. Se myös helpotti säästötulojen verotusta koskevan direktiivin hyväksymistä.

  Eurooppa-neuvoston päätelmät julkaistaan täällä.

  Twitter: https://twitter.com/EUCouncilPress

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 27/03/2014  |Sivun alkuun